30 mei 2024

AYA-lounge opent de deuren in MMC

Een sfeerimpressie van de nieuwe AYA-lounge

In het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) in Veldhoven is de AYA-lounge geopend: een ontmoetingsplek voor jonge mensen met kanker. Zij hebben behoefte om andere jonge kankerpatiënten te ontmoeten. Jonge mensen die worden geconfronteerd met de diagnose kanker, hebben normale vragen in een abnormale situatie. Specifieke aandacht en zorg is nodig voor deze leeftijdsgebonden vragen en problemen. De lounge voorziet in deze behoefte en biedt een warme en veilige plek waar zij terecht kunnen. 

Een sfeerimpressie van de nieuwe AYA-lounge

Een sfeerimpressie van de nieuwe AYA-lounge

AYA staat voor Adolescents and Young Adults: jonge mensen met kanker in de leeftijd tussen 18 en 39 jaar. Zij vormen binnen het oncologisch centrum van MMC een doelgroep die speciale aandacht krijgt. Jongeren die de diagnose kanker krijgen, hebben andere vragen en problemen. Het betreft vragen die gerelateerd zijn aan de levensfase waarin zij zitten.

Comfortabele plek voor ontmoetingen

Lieke Simkens (internist-oncoloog) en Yvonne Uittenbogaard (afdelingshoofd MOC) zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de lounge. Lieke: “Jonge mensen met kanker hebben behoefte aan lotgenotencontact, een fysieke plek om elkaar te ontmoeten. De lounge is een plek van samenkomst en verbinding.”

Voor patiënten, maar zeker als je op een jonge leeftijd geconfronteerd wordt met kanker, is het belangrijk om ervaringen te kunnen delen met anderen. Máxima MC heeft daarom als eerste niet-academisch ziekenhuis een AYA-lounge gerealiseerd. Deze lounge is ingericht als huiskamer en heeft een warme uitstraling. Het is een ontmoetingsplek, een ruimte om je te kunnen terugtrekken en om afleiding te vinden.

Yvonne: “Het is fijn om even afleiding te hebben en anderen te ontmoeten waarmee je je ervaringen kunt delen of een praatje kunt maken. Dat is heel waardevol.” Lieke vult aan: “Máxima MC geeft extra ondersteuning aan jongeren met kanker die onder behandeling zijn in het MOC. Daarom bieden we nu in het ziekenhuis een fysieke ontmoetingsplek om het contact te bevorderen.”

De AYA-lounge is niet alleen voor patiënten die een afspraak hebben in het MOC, maar bijvoorbeeld ook voor patiënten die zijn opgenomen op de verpleegafdeling.

We zijn trots op deze bijzondere ruimte

Bij de inrichting van de lounge zijn vijf AYA’s intensief betrokken geweest, waaronder Silke en Roos. Zij krijgen beide op jonge leeftijd de diagnose kanker. Samen met hen is gekeken naar hun wensen en behoeften en bij de realisatie is daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Yvonne is als opdrachtgever trots op het eindresultaat. “Door de inzet van sponsoring en giften hebben we deze bijzondere ruimte kunnen realiseren. Daar zijn we heel dankbaar voor.”