Ondersteunende zorg bij kanker

Goede kankerzorg wordt in ieder ziekenhuis geboden. Waar wij in het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) het verschil maken, is door persoonlijke aandacht en ondersteunende zorg bij kanker voor onze patiënten. Daar hechten wij veel waarde aan.

Als u te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties te verwerken. Door lichamelijke gevolgen en spanningen kunnen allerlei problemen ontstaan. U kunt bijvoorbeeld problemen in uw thuissituatie krijgen, met uw kinderen, in uw relatie, op uw werk of bij uw dagelijkse bezigheden. Veel mensen hebben behoefte aan steun van anderen. Vaak weten familie en naasten zich ook geen raad met de angst en onzekerheid. Naast steun van familie en vrienden zijn er ook andere mogelijkheden.

Zorg op de juiste plaats

In Máxima Oncologisch Centrum zijn er, naast uw behandelend arts, een aantal hulpverleners die u ondersteunende zorg bij kanker kunnen bieden bij mogelijke problemen op psychisch, lichamelijk, sociaal en levensbeschouwelijk gebied. Om u zo goed mogelijk te helpen, werken zij nauw met elkaar samen en verwijzen u in overleg door. Hier vindt u voor welke hulpvragen u bij welke hulpverlener terecht kunt. De volgende hulpverleners komen aan bod:

Maar we gaan verder! Naast de behandeling steken we veel tijd en energie in thema’s rondom de behandeling. We bieden ondersteunende programma’s die de patiënt helpen zijn conditie te optimaliseren om de behandeling beter te kunnen doorstaan. Dat de patiënt zich fit voelt, wordt niet alleen bepaald door de medicatie. Dat wordt beïnvloed door de juist voeding, conditie en begeleiding daarin. Daarom richten we ons niet alleen op de behandeling van de ziekte, maar bieden we ook allerlei programma’s aan die de patiënt helpt zijn conditie te optimaliseren om de behandeling beter te kunnen doorstaan.

Fit bij kanker

Op gebied van ondersteunende zorg bij kanker lanceert MMC een revolutionaire aanpak om de patiënt al vóór een darmkankeroperatie fitter te maken en ze op deze manier een voorsprong te geven. Dit versnelt het herstel na de operatie én verkleint de kans op complicaties. Het lijkt zo logisch. Toch gebeurde het niet. Optimale voorbereiding voor een operatie. Prehabilitatie brengt hier verandering in. Al voor de operatie krijgt de patiënt intensieve training, gecombineerd met optimale voeding, mentale ondersteuning en indien van toepassing stoppen met roken. Een programma waarbij zorgprofessionals vanuit tien verschillende disciplines intensief samenwerken: chirurgen, diëtisten, fysiotherapeuten, sportartsen, anesthesiologen, psychologen, MDL-artsen, casemanagers, verpleegkundigen en onderzoekers. Een integrale aanpak: dat is moderne gezondheidszorg. Het lijkt heel vanzelfsprekend, maar juist de integrale opzet van MMC is tot op heden uniek. In de korte tijdspanne van maximaal vijf weken tussen de diagnose darmkanker en de operatie is het mogelijk de conditie en voedingstoestand van patiënten te verbeteren. In plaats van zenuwachtig thuis te wachten, kunt u deze tijd heel nuttig gebruiken om te trainen. Sneller opereren heeft geen extra voordelen op bijvoorbeeld de genezingskans. Een goede voorbereiding door verbetering van conditie heeft naar verwachting wél effect op het herstel na de operatie. Met een goede conditie bent u veel beter in staat om de operatie goed te doorstaan, is de kans op complicaties en bijwerkingen van de behandeling kleiner en gaat het herstel vlotter.

Oncologische revalidatie

De ziekte kanker heeft grote gevolgen. Tijdens en na de behandeling kunt u last krijgen van allerlei klachten. Uw conditie gaat achteruit. Misschien bent u moe, angstig of onzeker. Sommige mensen hebben pijn of kunnen zich minder goed concentreren. Dat maakt het dagelijkse leven er niet makkelijker op. Revalidatie is een ondersteunende zorg bij kanker die kan helpen om uw klachten te verminderen. Bij oncologische revalidatie moet u denken aan fysieke training voor lichamelijk herstel, maar ook aan begeleiding door bijvoorbeeld een psycholoog voor geestelijk herstel. Een diëtist kan u voedingstips geven om weer op krachten te komen.

Medisch Centrum Flow
Máxima Medisch Centrum heeft een speciaal centrum voor revalidatie en preventie: Flow. Hier wordt de oncologische revalidatie aangeboden. Dit unieke medisch centrum voor fitheid, leefstijl, ontwikkeling en wetenschap biedt en ontwikkelt innovatieve programma’s om de kwaliteit van leven van chronisch zieken te vergroten en ziekenhuisopnames te voorkomen. Individuele zorgprogramma’s waarborgen ‘zorg op maat’ en kosteneffectiviteit. Het centrum biedt de beste medische revalidatiezorg en patiëntenservice, zó dat de kwaliteit van leven van patiënten toeneemt .

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen bij wie genezing van ziekte niet meer mogelijk is. Ongeneeslijk zieke patiënten krijgen in de laatste fase van hun leven regelmatig te maken met klachten als gevolg van hun ziekte. De zorg is gericht op bestrijding van symptomen en het verbeteren of behouden van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. De fase waarin palliatieve zorg verleend kan worden kan dagen, weken, maanden of soms zelfs jaren duren. Hierbij is van belang wat u belangrijk vindt. Palliatieve zorg richt zich op de behandeling van deze klachten