28 november 2017

Extra aandacht voor kwetsbare ouderen helpt delier voorkomen

Ouderengeneeskunde Máxima MC -Extra aandacht voor kwetsbare ouderen helpt delier voorkomen

Als ouderen in het ziekenhuis worden opgenomen is er een kans dat zij ernstig verward raken en een zogeheten ‘delier’ oplopen. De patiënt herkent zijn omgeving niet meer, begrijpt de dagelijkse gang van zaken niet en kan heel anders reageren dan normaal. Máxima MC (MMC) is op de afdeling interne geneeskunde gestart met het Hospital Elder Life Program, een uniek programma om een delier bij oudere patiënten te voorkomen.

Hoe kunnen oudere patiënten zo lang mogelijk hun activiteiten blijven verrichten? In het streven naar continue verbetering van de zorg is MMC gestart met het in Canada ontwikkelde Hospital Elder Life Program (HELP project). Dit project heeft als doel de kwaliteit van zorg voor de oudere patiënten in het ziekenhuis verder te verbeteren.

Onmisbare rol vrijwilligers

Extra activiteiten in de vorm van een rondje lopen op de gang, de krant lezen en bespreken, een spelletje doen, zo nodig uitleg geven over het gebruik van de televisie, gezelschap houden bij het eten en drinken. Eenvoudige handelingen door vrijwilligers zorgen ervoor dat de balans van de kwetsbare ouderen minder verstoord wordt tijdens een opname in het ziekenhuis. Internist ouderengeneeskunde Els Lambooij: “Uit onderzoek blijkt dat dit project leidt tot minder verwardheid in het ziekenhuis, net als familieparticipatie.” Voor het HELP-project is een groep vrijwilligers getraind door het Geriatrie Team van Máxima MC. De vrijwilligers worden ondersteund door verpleegkundigen van de afdeling en zijn aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 15.00-18.00 uur.

Verder uitbreiden

Het doel is om het HELP-project verder uit te breiden in het ziekenhuis, zodat ook op andere afdelingen vrijwilligers ingezet kunnen worden om de kwaliteit van zorg voor de oudere patiënten te verbeteren en het risico op een delier te verkleinen. Daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers. Een belangrijke rol als vrijwilliger is het ondersteunen van patiënten bij de oriëntatie, maaltijden, het mobiliseren en hulp bieden bij praktische zaken. Daarnaast bied je een luisterend oor aan de patiënt.

Ben je na het lezen van dit verhaal enthousiast geworden?
Meld je dan aan bij ons vrijwilligers punt, of kom vrijblijvend langs voor een gesprek: Vrijwilligers Máxima MC, 040 888 9581.