Wetenschappelijk onderzoek geboortezorg

Verloskundige zorg

Philips, Technische Universiteit (TU) Eindhoven en Máxima MC doen gezamenlijk continu onderzoek op het gebied van de verloskundige zorg. Meer dan twintig onderzoekers doen binnen dit zogenaamde impuls-project onderzoek naar manieren om de zorg nog verder te verbeteren.

Hoogleraren

Binnen de gynaecologie werken drie hoogleraren: prof. dr. Marlies Bongers, gynaecoloog en verbonden aan de Universiteit van Maastricht, prof. dr. Guid Oei, gynaecoloog en verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven en prof. dr. Corine Verhoeven, verloskundige en verbonden aan de University of Nottingham.

Samenwerking Medsim

De afdeling geboortezorg heeft een nauwe relatie met Medsim. Dit is een medisch simulatie centrum waarbij (verloskundige) spoedsituaties getraind kunnen worden op levensechte poppen. Een aantal van onze gynaecologen geeft er trainingen aan verloskundige afdelingen van ziekenhuizen uit het hele land. Kraamverzorgsters, verloskundigen, arts-assistenten en gynaecologen worden gezamenlijk intensief getraind op medisch handelen en communicatie.

Beste behandelingen patiënt

Er vindt veel onderzoek plaats om vast te stellen welke behandelingen werkelijk het beste zijn voor de patiënt. Dit evaluatieonderzoek vindt plaats in samenwerking met veertig andere grote ziekenhuizen in Nederland en staat bekend als het consortium. Binnen dit consortium worden studies verricht zowel op het gebied van verloskunde, fertiliteit, gewone gynaecologie alsook de bekkenbodemproblematiek.

Gynaecologie

Binnen Máxima MC wordt er veel onderzoek gedaan op gynaecologisch gebied. De behandeling van hele hevige menstruaties vindt in het MMC al jaren plaats met behulp van zogenaamde ablatietechnieken. Binnen ons ziekenhuis worden verschillende van deze effectieve technieken vergeleken. Ook werken de gynaecologen in het MMC mee aan een landelijk onderzoek waarbij de effectiviteit van het Mirena-spiraal wordt vergeleken met een ablatietechniek voor vrouwen met hevige menstruaties (MIRA-studie). Het moment van plaatsen van het Mirena-spiraal is eveneens onderwerp van een onderzoek (TIME studie).