Wetenschappelijk onderzoek op de afdeling gynaecologie en obstetrie

De gynaecologen van het MMC vinden het erg belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan om de kwaliteit van de zorg continu te verbeteren. Er wordt door gynaecoloog Guid Oei intensief samengewerkt met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Hierbij worden nieuwe methoden ontwikkeld om moeder en kind tijdens de zwangerschap op een patiëntvriendelijke en betrouwbare manier te bewaken.

U bekijkt een filmpje van een aflevering van nieuwslicht. Samen met de TU/e en het European Design Centre worden bevallingssimulatoren ontwikkeld om gynaecologen, verloskundigen, verpleegkundigen en kraamverzorgenden in teamverband voor te bereiden op onverwachte moeilijke situaties die tijdens bevallingen kunnen plaatsvinden.

Onze afdeling heeft een nauwe relatie met ‘Medsim‘. Een medisch simulatie centrum waarbij (verloskundige) spoedsituaties getraind kunnen worden op levensechte poppen. Een aantal van onze gynaecologen geeft hier trainingen aan verloskundige afdelingen van ziekenhuizen vanuit het hele land. Kraamverzorgsters, verloskundigen, arts-assistenten en gynaecologen worden allemaal gezamelijk intensief getraind op medisch handelen en communicatie. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat teamtrainingen leiden tot betere zorg.

Ook vindt er veel onderzoek plaats om vast te stellen welke behandelingen werkelijk het beste zijn voor de patiënt. Dit evaluatie onderzoek vindt plaats in samenwerking met andere grote ziekenhuizen in Nederland en staat bekend als bekend als het consortium. Binnen dit consortium worden studies verricht zowel op het gebied van verloskunde, fertiliteit, gewone gynaecologie alsook de bekkenbodemproblematiek. Hieraan doen inmiddels meer dan 40 ziekenhuizen mee. Ben Willem Mol, gynaecoloog in het MMC tot 2013, is initiatiefnemer geweest van dit succesvolle project.
Voor meer informatie over deze studies zie www.studies-obsgyn.nl.

Daarnaast wordt er ook veel onderzoek gedaan op gynaecologisch gebied. De behandeling van hele hevige menstruaties vindt in het MMC al jaren plaats met behulp van zogenaamde ablatietechnieken. Met korte ingreepjes kan een zeer sterke vermindering van bloedverlies verkregen worden. Verschillende van deze effectieve technieken worden vergeleken. Bovendien wordt er nu vanuit de gynaecologen in het MMC een landelijk onderzoek gedaan waarbij de effectiviteit van het Mirena spiraal wordt vergeleken met een ablatie techniek voor vrouwen met hevige menstruaties (MIRA studie). Het moment van plaatsen van het Mirena spiraal is eveneens onderwerp van een onderzoek (TIME studie). Er wordt bovendien steeds gezocht naar nieuwe mogelijkheden om behandelingen voor patiënten zo goed mogelijk op de polikliniek te verrichten zodat narcose en behandeling op de operatiekamer niet meer nodig zijn.

Het gevolg van het wetenschappelijk onderzoek dat verricht wordt in het MMC is dat de cliënten en patiënten van het MMC kennis kunnen maken met nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Daarbij wordt altijd eerst gevraagd of de patiënt dat wil. Bij al het onderzoek dat in het MMC gebeurt en waar patiënten bij betrokken zijn is vooraf toestemming verkregen van de Medisch Ethische Toetsings Commissie.

Voor het wetenschappelijk onderzoek heeft het MMC verscheidene nationale en internationale subsidies gekregen van o.a. STW, ZON MW, STIMULUS en Pieken in de Delta.