Bezoek polikliniek

U kunt uw afspraak in Máxima MC voorbereiden met deze praktische informatie.

Bent u verhinderd?

Als u verhinderd bent, wilt u uw afspraak dan uiterlijk 24 uur vooraf telefonisch annuleren. Wij kunnen op dit tijdstip iemand anders helpen.

Meenemen naar uw afspraak

Om uw bezoek aan de polikliniek zo goed mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat u een aantal documenten meeneemt naar het ziekenhuis:

 • verwijzing van uw huisarts of specialist bij uw eerste afspraak;
 • geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd;
 • afspraakbevestiging, als u deze heeft;
 • inschrijfbewijs en polisnummer van uw zorgverzekeraar;
 • medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking

Aanmeldzuilen

Als u voor een afspraak of onderzoek naar MMC  komt, dan meldt u zich aan door uw identiteitsbewijs te scannen bij één van de aanmeldzuilen in de centrale hal. Zo bent u snel en eenvoudig aangemeld én u kunt gelijk uw persoonlijke gegevens controleren. Na aanmelding print de zuil uw afspraakticket.

Route naar de polikliniek

Volg in het ziekenhuis de bordjes met het routenummer naar de betreffende polikliniek of afdeling.
Op beide locaties zijn afdelingen en poliklinieken aangeduid met een driecijferig routenummer. Het eerste cijfer verwijst naar de verdieping (0=begane grond, 1=eerste verdieping, etc.) de volgende twee cijfers naar de exacte plek. Bij binnenkomst vindt u het juiste routenummer op het centrale informatiebord.

Melden bij de polikliniek

Bij aankomst op de polikliniek scant u maximaal 15 minuten voor uw afspraak de QR-code op uw afspraakticket. Op deze manier bent u aangemeld voor uw afspraak. De zuil toont in welke wachtkamer u mag plaatsnemen.

Bereid uw gesprek voor

Een gesprek met een specialist of verpleegkundige in Máxima MC (MMC) kan spannend zijn. Om achteraf onduidelijkheden te voorkomen, is het belangrijk om het gesprek goed voor te bereiden. We geven enkele tips.

 • Neem iemand mee, bijvoorbeeld een partner, vriend of kennis;
 • Schrijf uw vragen vooraf op;
 • Durf te vragen naar uw mogelijkheden, de voor- en nadelen van die mogelijkheden en wat dat betekent in uw situatie (Samen Beslissen). Lees de tips die u helpen om uw gesprek voor te bereiden;
 • Noteer de antwoorden of maak aantekeningen tijdens het gesprek;
 • Neem het gesprek met een telefoon op, zodat u het thuis nog eens terug kunt luisteren. Wel vragen we u om vooraf aan de zorgverlener te melden dat er een geluidsopname wordt gemaakt;
 • Vraag om uitleg als iets niet direct duidelijk is;
 • Bekijk de patiëntveiligheidskaart voor de polikliniek.

Drie goede vragen

Om u op weg te helpen heeft Patiëntenfederatie Nederland drie ‘goede vragen’ opgesteld, die u tijdens een afspraak in het ziekenhuis kunt stellen. Dit zijn:

 1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Tijdens uw afspraak stelt de specialist natuurlijk ook vragen aan u. Ook hierop kunt u zich voorbereiden. Mogelijke vragen:

 • Wat zijn precies uw klachten?
 • Hoelang heeft u al last van uw klachten?
 • Wanneer treden de klachten op?
 • Komen er ziekten in uw familie voor? Zo ja, welke?
 • Spelen andere factoren mee, bijvoorbeeld de thuissituatie?

Voorzieningen

Máxima MC maakt uw bezoek graag zo aangenaam mogelijk. We bieden daarom de volgende voorzieningen.