English

Klachtenfunctionaris (klachtenopvang/bemiddeling)

Alle medewerkers van MMC proberen uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan voorkomen dat u over (delen van) uw behandeling of verblijf niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag van u.

 

Heeft u opmerkingen, ideeën/suggesties,klachten of complimenten bespreek die dan zo mogelijk met de personen die u daarvoor verantwoordelijk acht (verpleegkundige, afdelingshoofd of specialist). Hij of zij zal zeker bereid zijn naar uw ervaring te luisteren en te zoeken naar een oplossing. Als dit gesprek niet naar wens verloopt of u bespreekt het liever niet met de direct betrokkene, dan kunt u contact opnemen met  een klachtenfunctionaris van Máxima Medisch Centrum.

 

De klachtenfunctionarissen zijn medewerkers die zorg dragen voor de opvang en de bemiddeling van klachten in het ziekenhuis. Zij hebben binnen het ziekenhuis een onafhankelijke positie.

 

De klachten functionaris biedt:

  • Een luisterend oor, u kunt uw klachten vrijblijvend bespreken zonder dat er direct actie hoeft te volgen.
  • Opvang en bemiddeling bij klachten; in overleg met u wordt uw ervaring voorgelegd / bemiddeld.
  • Advisering en verwijzing.
  • Registratie van klachten ten bate van kwaliteitsverbetering.

 

U kunt, indien mogelijk, direct bij een van de klachtenfunctionarissen terecht, een afspraak maken of uw klacht in een (telefonisch) gesprek met één van de klachtenfunctionarissen bespreken. Ook kunt u uw klacht schriftelijk melden in een brief of een digitaal formulier invullen en versturen.

 

Zoals u heeft gelezen heeft de klachtenfunctionaris de opvang- en bemiddeling van klachten als aandachtsgebied. Een andere mogelijkheid is om uw klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

 

Indien u er in de klachtenopvang met de zorgaanbieder niet naar tevredenheid uitkomt, kunt u de zorgaanbieder (de raad van bestuur) verzoeken om een oordeel over uw klacht(en) te geven. U kunt dit verzoek schrijven aan:

 

Raad van bestuur

Postbus 7777

5500 MB Veldhoven

Folder 
 

Bent u niet tevreden? Mogelijkheden om ons dit kenbaar te maken - Klachtenprocedure (pdf)

  

 

Contact: 

Heeft u een vraag, klacht of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de klachtenfunctionaris.

Maandag tot en met vrijdag, 09.00 - 16.30 uur

via telefoonnummer (040) 888 94 81

Online klacht indienen

  

Postadres

Máxima Medisch Centrum

T.a.v. klachtenfunctionaris

Antwoordnummer 10080

5500 VB Veldhoven

   

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: