Cruijsen-Raaijmakers, mw. M. van der

Cruijsen-Raaijmakers, mw. M. van der

  • Functie sportarts
  • Contact 040 888 60 40
  • Aandachtsgebieden blessurebehandeling, chronische ziekten en compartimentsyndroom
  • BIG-nummer 19054651701

Marike van der Cruijsen-Raaijmakers heeft al vanaf jongs af aan een grote interesse voor bewegen. Zelf deed ze jarenlang aan turnen en stijldansen. “Als sportarts help ik nu turners, dansers, maar ook andere sporters met blessures of inspanningsgebonden problemen. Maar daarnaast begeleid ik ook patiënten met een chronische aandoening, die conditioneel veel hebben ingeleverd.”

Bij patiënten met een chronische ziekte, bijvoorbeeld kanker, kijkt Van der Cruijsen-Raaijmakers waar de beperkingen én mogelijkheden tot verbetering liggen. “Ik begeleid deze patiënten met behulp van sport en bewegen, waardoor de kwaliteit van leven meestal verbetert. Zij zijn vaak erg dankbaar.”

Tegenwoordig ziet de sportarts deze patiënten al vroeg in het behandeltraject en soms zelfs direct na de diagnose. “Hoe eerder we beginnen met het opbouwen van iemands conditie, hoe minder hij of zij inlevert. Hierdoor verdraagt de patiënt behandelingen zoals chemotherapie vaak beter en blijft de conditie en kwaliteit van leven op een hoger niveau.”

Van der Cruijsen-Raaijmakers is bovendien gespecialiseerd in het compartimentsyndroom en het uitvoeren van inspanningsonderzoek.

Aandachtsgebieden

Wetenschappelijk onderzoek

Van der Cruijsen-Raaijmakers houdt zich samen met de afdeling chirurgie bezig met onderzoek naar het compartimentsyndroom.

Werkzaam op de afdeling

Contact