10 december 2018

Zorgregister geeft inzicht in topfuncties complexe zorg

Om patiënten inzicht te geven in de landelijke topfuncties van ziekenhuizen voor bovengemiddeld complexe zorg, is vandaag een online overzicht gelanceerd: het STZ Topklinisch Zorgregister. Máxima MC (MMC) staat in het register met zes erkende topklinische functies.

Met het register zijn de topfuncties van MMC op de volgende gebieden erkend: voorste en achterste kruisbandletsels, bijnierschorscarcinoom, lies- en buikwandpijnsyndromen, compartimentsyndroom, pyridoxine afhankelijke epilepsie (PDE) en vaatproblemen bij sporters. Naar verwachting worden hier binnenkort nog meer erkenningen aan toegevoegd.

Topklinische zorg

MMC is een topklinisch ziekenhuis. Topklinische ziekenhuizen zijn ziekenhuizen met een bovenregionale functie, die niet zijn gekoppeld aan een universiteit. Hier wordt complexe medische zorg aangeboden en is veel aandacht voor onderzoek en opleidingen. Voor het eerst is er nu een overzicht van als ‘topklinisch’ beoordeelde zorgfuncties binnen de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen in ons land. Dit ‘STZ Topklinisch Zorgregister’ toetst de kwaliteit van complexe zorgfuncties binnen deze ziekenhuizen aan verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria. Daaronder zijn: regelmatig contact met patiëntenorganisaties, het uitvoeren van en publiceren over wetenschappelijk onderzoek over het specialisme en het bestaan van opleidingsmogelijkheden binnen de afdeling. Het zorgregister moet bijdragen aan transparantie over de kwaliteit van complexe medische ingrepen en bedoeld voor gebruik door zowel patiënten als voor huisartsen en artsen bij doorverwijzende ziekenhuizen. Het biedt in één oogopslag de behandelende afdeling(en) binnen de topklinische ziekenhuizen bij complexe aandoeningen.

Bovengemiddeld complexe zorgfuncties

Het STZ Topklinisch Zorgregister telt bij de lancering honderd zorgfuncties. Die zijn allemaal beoordeeld door een toetsingscommissie van medische experts binnen en buiten de aangesloten ziekenhuizen en van vertegenwoordigers van artsen- en patiëntenverenigingen. Het gaat om zorgfuncties voor bovengemiddeld complexe aandoeningen, waarbij patiëntzorg is verweven met een opleidingsfunctie en wetenschappelijk onderzoek door de behandelende specialisten. Juist die verwevenheid maakt de zorg ‘topklinisch’.

Telkens meer specialismen toegevoegd

Het kan zijn dat een door u gezochte aandoening in het register nog niet gekoppeld wordt aan een zorgfunctie van een topklinisch ziekenhuis. De komende tijd wordt het STZ Topklinisch Zorgregister verder aangevuld.