Blaaskanker

Blaaskanker komt voornamelijk voor bij mannen en vrouwen ouder dan 50 jaar. Roken kan een oorzaak zijn, evenals chronische urineweginfectie. Er zijn bijna vier keer zoveel mannen als vrouwen met blaaskanker. Dat verschil wordt kleiner, omdat mannen steeds minder roken. Vroeger kwam blaaskanker ook voor bij mensen die werkten met giftige stoffen, zoals verf en lood.

Symptomen blaaskanker

Symptomen van blaaskanker zijn bloed in de urine, pijnlijk, moeilijk of juist veel plassen, chronische blaasontsteking en buikpijn. Het kan voorkomen dat de ziekte pas wordt ontdekt wanneer er uitzaaiingen zijn en deze klachten veroorzaken in het lichaam. Zo kunnen er bijvoorbeeld rugklachten ontstaan ten gevolge van uitzaaiingen in één of meerdere wervels.

Onderzoek blaaskanker

De verschillende onderzoeken vinden plaats in Máxima MC en worden telkens met voorrang gepland, om zo spoedig mogelijk tot de volledige diagnose te komen.

  • Bloedonderzoek. Bloed wordt afgenomen voor beoordeling van de algemene gezondheidstoestand, de nierfunctie, leverfunctie en het bloedgehalte.
  • Cystoscopie en biopsie. Met een cystoscoop wordt in de blaas gekeken en het letsel weggesneden. Dit weefsel wordt onderzocht onder de microscoop. Aan de hand van dat onderzoek wordt uitgesloten of de ziekte oppervlakkig is en dus minder gevaarlijk of dat er spierinvasie is en dus een meer ingrijpende behandeling vereist is.
  • Gradering. Als er na microscopisch onderzoek blaaskankercellen in het biopsieweefsel worden aangetroffen, zal ook de gradering – de mate van agressiviteit – van de blaasslijmvliescellen worden bepaald. Men spreekt dan van de differentiatiegraad. Een goed gedifferentieerde tumor groeit bijvoorbeeld minder snel of agressief dan een matig of slecht gedifferentieerde tumor.
  • CT-scan van de buik en van de longen. Deze scan maakt foto’s van de buik waarop we de verschillende organen kunnen beoordelen en tevens kunnen kijken of het om een lokaal proces gaat waarbij enkel de blaas is aangetast of dat ook klieren of letsels op afstand worden vastgesteld. In het laatste geval spreekt men over gevorderde ziekte met uitzaaiingen.
  • Botscan. Een botscan is een scan van het skelet, waarop eventuele uitzaaiingen in de botten zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Behandeling blaaskanker

Niet-spierinvasieve blaaskanker
Bij niet-spierinvasieve blaaskanker zit de tumor alleen in het slijmvliesweefsel van de blaas. Ongeveer 70% van de patiënten met blaaskanker heeft deze vorm. Bij dit type blaaskanker wordt alleen de tumor verwijderd via een operatie door de plasbuis.

Spierinvasieve blaaskanker
Bij spierinvasieve blaaskanker is de tumor dieper doorgegroeid in de blaaswand en in de spieren van de blaaswand. Bij ongeveer 30% van de patiënten met blaaskanker gaat het om een spierinvasief groeiende tumor. Bij dit type blaaskanker wordt de blaas verwijderd.

Operatietechnieken

Blaaskanker is snelgroeiend, agressief en vaak fataal. De beste kans op overleving is het verwijderen van de blaas. Een blaasverwijdering is echter een intensieve ingreep met veel kans op complicaties en een langdurig herstel. Het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) van MMC is in de regio hét centrum voor urologische oncologische ingrepen en biedt verschillende operatietechnieken aan.

In MMC wordt de blaas in zijn geheel verwijderd door middel van een kijkoperatie. Uw blaas en de bijbehorende lymfeklieren worden dan in zijn geheel verwijderd. Om de urine weer op te vangen krijgt u een stoma. Voor de operatie krijgt u hierover uitgebreid informatie van een stomaverpleegkundige. Het weefsel dat weggenomen wordt tijdens de operatie, wordt opgestuurd voor nader microscopisch onderzoek. Dit onderzoek neemt enige dagen in beslag en de uitslag zal met u besproken worden.

Robotchirurgie
In het operatiecomplex van MMC kunnen patiënten met blaaskanker geopereerd worden met behulp van de operatierobot. Met deze operatie is Máxima MC één van de eerste ziekenhuizen die de Senhance-robot inzet voor operaties bij blaaskanker. Tot voor kort moest hiervoor nog afgereisd worden naar ziekenhuizen buiten de regio.

LCR-techniek
Een andere innovatieve operatiemethode voor een blaasverwijdering is de ‘laparoscopische radicale cystectomie’ (LCR). Een manier van opereren waardoor de patiënt minder bloed verliest, sneller herstelt, met minder complicaties en een veel snellere genezing van de (kleine) wond. Hierdoor hoeft de patiënt minder lang in het ziekenhuis te blijven en is de ingreep een stuk minder pijnlijk en belastend. In deze video vertelt blaaskanker patiënt John van der Molen over zijn positieve ervaring met deze innovatieve LCR-techniek:

Aanvullende behandelingen blaaskanker

Soms blijkt pas tijdens de operatie dat de kanker toch is uitgezaaid. Dan moet u na de operatie verder behandeld worden. Dat kan chemotherapie zijn, bestraling of een combinatie van beide.

Aantoonbare kwaliteit

Binnen Máxima MC wordt al lange tijd hoogkwalitatieve zorg op het gebied van urologische oncologische chirurgie aangeboden. De kwaliteitseisen worden steeds hoger, waardoor deze zorg alleen door gespecialiseerde ziekenhuizen wordt aangeboden. Deze trend zet naar verwachting zover door dat ingrepen landelijk gezien geconcentreerd zullen worden binnen enkele gespecialiseerde centra. MMC streeft ernaar om te voldoen aan alle kwaliteitsnormen op het gebied van urologische kanker door onder andere research en kwaliteitsontwikkelingen. Hierdoor is het Máxima Oncologisch Centrum in de regio hét centrum voor urologische oncologische ingrepen.

Topklinische functie

De behandeling van blaaskanker is een erkende topklinische functie van MMC. Dit staat vastgelegd in het STZ Topklinisch Zorgregister: een register om patiënten en verwijzers inzicht te geven in de landelijke topfuncties van ziekenhuizen voor bovengemiddeld complexe zorg.

Meer informatie

Kanker.nl