Blaaskanker

Blaaskanker komt voornamelijk voor bij mannen en vrouwen ouder dan 50 jaar. Roken, het werken of hebben gewerkt met chemische stoffen, evenals chronische urineweginfectie zijn risicofactoren. Er zijn bijna vier keer zoveel mannen als vrouwen met blaaskanker.

Symptomen blaaskanker

Symptomen van blaaskanker kunnen zijn: bloed in de urine, pijnlijk, moeilijk of juist veel plassen, chronische blaasontsteking en buikpijn. Het kan voorkomen dat de ziekte pas wordt ontdekt wanneer er uitzaaiingen zijn en deze klachten veroorzaken in het lichaam. Zo kunnen er bijvoorbeeld rugklachten ontstaan ten gevolge van uitzaaiingen in één of meerdere wervels.

Onderzoek blaaskanker

De verschillende onderzoeken vinden plaats in Máxima MC en worden telkens met voorrang gepland, om zo spoedig mogelijk tot een goede diagnose te komen en definitief behandelplan.

 • Bloedonderzoek. Bloed wordt afgenomen voor beoordeling van de nierfunctie en het bloedgehalte.
 • Cystoscopie en biopsie. Met een camera (cystoscoop) wordt in de blaas gekeken en het letsel weggesneden. Dit weefsel wordt onderzocht onder de microscoop. Aan de hand van dat onderzoek wordt uitgesloten of de ziekte oppervlakkig is en dus minder gevaarlijk of dat er spierinvasie is en dus een meer ingrijpende behandeling vereist is. Ook wordt dan gekeken naar het type blaaskanker.
 • Gradering. Als er na microscopisch onderzoek blaaskankercellen in het biopsieweefsel worden aangetroffen, zal ook de gradering – de mate van agressiviteit – van de blaasslijmvliescellen worden bepaald. Men spreekt dan van de differentiatiegraad. Een goed gedifferentieerde tumor groeit bijvoorbeeld minder snel of agressief dan een matig of slecht gedifferentieerde tumor.
 • CT-scan van de buik en van de longen. Deze scan maakt foto’s van de buik waarop we de verschillende organen kunnen beoordelen en tevens kunnen kijken of het om een lokaal proces gaat waarbij enkel de blaas is aangetast of dat ook klieren of letsels op afstand worden vastgesteld. In het laatste geval spreekt men over gevorderde ziekte met uitzaaiingen.
 • PET-scan. Is een scan waarop eventuele uitzaaiingen zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Behandeling blaaskanker

Niet-spierinvasieve blaaskanker
Bij niet-spierinvasieve blaaskanker zit de tumor oppervlakkig in de blaas. Ongeveer 70% van de patiënten met blaaskanker heeft deze vorm. Bij dit type blaaskanker wordt alleen de tumor verwijderd via een operatie door de plasbuis. Hierna zijn soms nog blaasspoelingen nodig om de kans kleiner te maken dat de blaaskanker terug komt.

Spierinvasieve blaaskanker
Bij spierinvasieve blaaskanker is de tumor dieper doorgegroeid in de blaaswand en in de spieren van de blaaswand. Bij ongeveer 30% van de patiënten met blaaskanker gaat het om een spierinvasief groeiende tumor. Dit type blaaskanker dient aanvullend behandeld te worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn door middel van het verwijderen van de blaas eventueel gecombineerd met chemotherapie.

Aanvullende behandelingen blaaskanker

Soms blijkt pas na de operatie dat de kanker toch is uitgezaaid. Dan moet u na de operatie verder behandeld worden. Dit kan door middel van chemotherapie, immunotherapie of radiotherapie (bestraling) zijn.

Meer informatie

Kanker.nl

 • Wat is de oorzaak van blaaskanker?

  Blaaskanker komt voornamelijk voor bij mannen en vrouwen ouder dan 50 jaar. Roken kan een oorzaak zijn, evenals chronische urineweginfectie. Er zijn bijna vier keer zoveel mannen als vrouwen met blaaskanker. Dat verschil wordt kleiner, omdat mannen steeds minder roken. Vroeger kwam blaaskanker ook voor bij mensen die werkten met giftige stoffen, zoals verf en lood.

 • Wat zijn symptomen van blaaskanker?

  Symptomen van blaaskanker zijn bloed in de urine, pijnlijk, moeilijk of juist veel plassen, chronische blaasontsteking en buikpijn. Het kan voorkomen dat de ziekte pas wordt ontdekt wanneer er uitzaaiingen zijn en deze klachten veroorzaken in het lichaam. Zo kunnen er bijvoorbeeld rugklachten ontstaan ten gevolge van uitzaaiingen in één of meerdere wervels.

 • Hoe wordt blaaskanker onderzocht?

  De verschillende onderzoeken vinden plaats in Máxima MC en worden telkens met voorrang gepland, om zo spoedig mogelijk tot de volledige diagnose te komen. Bloedonderzoek, cystoscopie en biopsie, gradering, ct-scan en botscan.

 • Hoe wordt blaaskanker behandeld?

  Niet-spierinvasieve blaaskanker: Bij niet-spierinvasieve blaaskanker zit de tumor alleen in het slijmvliesweefsel van de blaas. Ongeveer 70% van de patiënten met blaaskanker heeft deze vorm. Bij dit type blaaskanker wordt alleen de tumor verwijderd via een operatie door de plasbuis. Spierinvasieve blaaskanker: Bij spierinvasieve blaaskanker is de tumor dieper doorgegroeid in de blaaswand en in de spieren van de blaaswand. Bij ongeveer 30% van de patiënten met blaaskanker gaat het om een spierinvasief groeiende tumor. Bij dit type blaaskanker wordt de blaas verwijderd.