Borstkanker

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker. Gelukkig is borstkanker vaak goed te behandelen en zijn de overlevingskansen de laatste decennia aanzienlijk gestegen. Maar ook als genezing niet meer mogelijk is, zijn er meestal vele hele effectieve behandelingen mogelijk om nog een hele tijd een goede gezondheid te behouden. Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen in de leeftijd van 50 tot 70 jaar. De meeste vormen van borstkanker ontstaan in de melkgangen (ductaal) of melkklieren (lobulair). Daarnaast bestaat er ook een voorstadium van borstkanker: Ductaal Carcinoom In Situ (DCIS). Borstkanker komt ook bij mannen voor. Op www.mannenmetborstkanker.nl vindt u hierover meer informatie.

Zodra u veranderingen opmerkt aan uw borst of er bij het bevolkingsonderzoek iets is gevonden, wilt u zo snel mogelijk duidelijkheid. Bij vermoeden op borstkanker kunt u binnen 1 werkdag bij ons terecht op onze mammapolikliniek  na verwijzing van uw huisarts.

Als u geconfronteerd wordt met de diagnose borstkanker wilt u zo snel mogelijk de beste zorg. Bij Borstcentrum Máxima staat een toegewijd team voor u klaar om u te begeleiden. Professionals die zich allemaal met borstafwijkingen, waaronder borstkanker, bezighouden. Onze specialisten zijn op de hoogte van de nieuwste behandelingen, meest recente richtlijnen en protocollen. De beste medische en verpleegkundige zorg achter één loket.

Borstcentrum Máxima is onderdeel van Máxima Oncologisch Centrum. Hier wordt al vele jaren hoogstaande zorg geleverd voor patiënten met borstkanker of het vermoeden daarop. Met als doel persoonlijke zorg voor patiënten in elke leeftijdscategorie. Ook kunnen vrouwen met klachten door goedaardige borstafwijkingen bij het Borstcentrum Máxima terecht. Daarnaast is er een erfelijkheidspolikliniek voor patiënten met (verdenking op) dragerschap van een erfelijk borstkankergen.

Symptomen van borstkanker

Het is belangrijk dat u vertrouwd raakt met de normale vorm en structuur van de borsten. Hoe meer u zich hier zelf van bewust bent, hoe groter de kans is dat u een eventuele verandering opmerkt. Wanneer moet u de huisarts raadplegen?

 • een ongewoon knobbeltje in de borst;
 • schilfering en roodheid van de tepel;
 • kuiltje in de borst;
 • sinds kort ingetrokken tepel;
 • strengetje naar de tepel;
 • bloederig tepelvocht;
 • warm aanvoelende borst met een rode verkleuring van de huid;
 • een slecht genezend plekje;
 • een blijvend, anders aanvoelende (pijnlijke) plek in de borst;
 • zwelling in de oksel.

Borstonderzoek op de mammapolikliniek

Een onderdeel van Borstcentrum Máxima is de mammapolikliniek. Op de mammapoli worden verschillende gesprekken en onderzoeksmethoden gecombineerd om snel en zorgvuldig vast te stellen of er een afwijking is aan de borst die behandeld moet worden. Bij het onderzoek werken de chirurg, verpleegkundig specialist, radioloog, patholoog nauw samen. Uw behandelend arts en verpleegkundig specialist bepalen altijd in overleg met u welke onderzoeken er nodig zijn voor het stellen van de juiste diagnose. De volgende onderzoeken kunnen worden ingezet;

Indien er een echogeleide punctie/biopsie heeft plaatsgevonden, krijgt u de volgende dag een telefonische afspraak met de verpleegkundig specialist om de uitslag hiervan te bespreken. Meestal is de uitslag van de punctie/biopsie bekend, maar in een enkel geval kan er nog aanvullend onderzoek nodig zijn door de patholoog om definitief te kunnen zeggen of het om borstkanker (of een voorstadium hiervan) of een goedaardige borstafwijking gaat. Afhankelijk van de uitslag worden vervolgafspraken voor u gemaakt. Het is mogelijk dat u ook bij een goedaardige afwijking nog enkele malen op controle komt bij de chirurg/verpleegkundig specialist.

Behandeling bij borstkanker

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk. Het advies van behandeling hangt af van het type tumor, uw leeftijd, gezondheid en conditie. Uw specifieke situatie wordt altijd besproken in het multidisciplinair overleg waarin de behandelaars komen tot het beste advies. Uw medisch specialist en verpleegkundig specialist bespreken met u welke van onderstaande behandelingen voor u mogelijk zijn en van welke behandeling de beste resultaten te verwachten zijn. Vaak zal dat een combinatie van operatie, medicijnen en/of bestraling zijn.

Operatie

Borstkanker kan in grote lijnen op twee operatieve manieren behandeld worden: door een borstsparende behandeling of door een borstamputatie (bij voorkeur met een directe reconstructie van de borst). In beide gevallen wordt tijdens de operatie ook één lymfeklier (schildwachtklier) uit de oksel verwijderd om te kunnen onderzoeken of deze kwaadaardige cellen bevat. In steeds meer gevallen is een borstsparende behandeling mogelijk, door samen met de plastisch chirurg te opereren. Dit om een zo goed mogelijk cosmetisch resultaat te verkrijgen.

 • Bestraling (radiotherapie)

  Bestraling (radiotherapie) is de behandeling van kanker door middel van straling. Het doel is de kankercellen te doden, terwijl de gezonde cellen zo veel mogelijk gespaard blijven.

  Na een borstsparende operatie volgt bestraling van de geopereerde borst. Op deze manier is er een gelijke kans op genezing in vergelijk tot een borstamputatie. Soms volgt er na een borstamputatie ook bestraling en soms is het nodig om de oksel te bestralen. Meer informatie leest u in de folder over bestraling (radiotherapie).

 • Chemotherapie

  Chemotherapie is een behandeling waarbij cytostatica (medicatie) in de meeste gevallen via een infuus wordt toegediend. Via de bloedbaan verspreidt de medicatie zich door het hele lichaam om tumorcellen aan te pakken. Chemotherapie wordt gegeven als er een reële kans bestaat dat er tumorcellen elders in het lichaam zijn, die dusdanig klein zijn dat deze (nog) niet kunnen worden aangetoond. De behandeling richt zich erop om te voorkomen dat deze later kunnen uitgroeien en elders in het lichaam voor problemen kunnen zorgen. Meer informatie leest u in de folder over chemotherapie.

  Chemotherapie kan aansluitend op de operatie worden gegeven, dit wordt adjuvante chemotherapie genoemd. Chemotherapie kan ook voorafgaande aan de operatie gegeven worden, dit wordt neoadjuvante chemotherapie genoemd.

 • Immunotherapie

  Immunotherapie is een doelgerichte behandeling die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen. Immunotherapie richt zich dus niet op de tumor, zoals bijvoorbeeld chemotherapie of bestraling, maar op het activeren van het eigen immuunsysteem. Immunotherapie wordt via een infuus of via een injectie toegediend. Immunotherapie wordt vaak in combinatie met chemotherapie gegeven.

 • Hormoontherapie

  Hormoontherapie wordt gegeven als de tumor hormoongevoelig is. De behandeling met hormonen kan op verschillende manieren worden toegepast. Bijvoorbeeld door:

  • Het verwijderen van de organen waar de hormonen worden gemaakt (de eierstokken).
  • Het gebruik van medicijnen die de aanmaak of werking van bepaalde hormonen remmen of blokkeren. Deze worden ‘antihormonen’ genoemd.

  Hormonale therapie kan soms naast behandeling met chemotherapie, radiotherapie of chirurgie gegeven worden. Ook kan deze gegeven worden voorafgaand aan de operatie. Dit noemen we neoadjuvante hormonale therapie. Hormonale therapie wordt meestal in pil-vorm gegeven, maar kan ook met behulp van een injectie gegeven worden.

  Meer informatie leest u in de folder over hormoontherapie.

Erfelijkheid

Onderdeel van het Borstcentrum is de erfelijksheidspolikliniek. Hier geven we u advies en  voorlichting, voeren controles uit en begeleiden u in een eventueel (preventieve) operatie als er bij u sprake is van (of verdenking van) dragerschap van een erfelijk borstkankergen. Ook patiënten waarbij veel kanker in de familie voorkomt kunnen terecht op deze polikliniek voor een erfelijkheidsadvies. Hier wordt u gezien door een chirurg en gynaecoloog met aandachtsgebied erfelijkheid en daarnaast ook door een klinisch geneticus van het Maastricht UMC+. U kunt via uw huisarts naar de erfelijkheidspoli verwezen worden.

AYA-zorg: zorg voor jongvolwassenen met kanker

Als jongvolwassene (18 – 39 jaar) met borstkanker kan het zijn dat je veel vragen hebt specifiek voor jouw situatie. Denk aan vragen over opleiding, werk, voeding, sport, zelfstandigheid, relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit. Máxima MC biedt AYA-zorg aan waar je terecht kunt met vragen die (in)direct met je ziekte en de behandeling daarvan te maken hebben.

Fertiliteit en borstkanker

Door de behandeling met chemotherapie kun je minder vruchtbaar of onvruchtbaar worden. Binnen het Borstcentrum hebben we hiervoor veel aandacht. We zullen dan ook altijd naar de kinderwens vragen.

Hoeveel invloed de behandeling op je vruchtbaarheid heeft, hangt af van een aantal dingen. Zoals je leeftijd, de medicijnen die je krijgt (de soort en de dosis) en je vruchtbaarheid voor de start van de behandeling. Binnen ons Borstcentrum word je hiervoor verwezen naar de internist-oncoloog om bovenstaande te bespreken. Tevens werken we zeer nauw samen met de gynaecoloog en vruchtbaarheidsarts naar wie we je kunnen verwijzen om met hen te bespreken welke mogelijkheden er zijn om na de behandeling toch nog kinderen te kunnen krijgen.

Samen beslissen over uw behandeling

Na de diagnose borstkanker, moeten in korte tijd allerlei moeilijke beslissingen genomen worden. Eén daarvan is de keuze van behandeling. We bespreken met u de voor- en nadelen van de verschillende behandelmogelijkheden. Ook bespreken we wat u belangrijk vindt in uw leven. Wij vinden het belangrijk dat u meebeslist over uw behandeling. Op basis van deze gesprekken volgt een weloverwogen keuze voor de behandeling die het beste bij u past.

Nazorg bij borstkanker

Na de behandeling blijven we u volgen in het nazorgtraject. De controles zijn bedoeld om bijwerkingen van uw behandeling te signaleren en/of het mogelijk opnieuw optreden van kanker op te sporen. Een belangrijk doel van de nacontrole is beoordelen of u goed herstelt na de behandeling, zowel op lichamelijk als emotioneel gebied.

Specialisten en zorgteam van het Borstcentrum

In het Borstcentrum werkt een toegewijd team van deskundigen om u de beste zorg te leveren. Dit team bestaat onder andere uit chirurgen, oncologen, verpleegkundig specialisten, radiologen, radiotherapeuten en pathologen. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met andere specialismen zoals plastisch chirurgie, fertiliteitsartsen en andere medisch specialisten die betrokken zijn bij de zorg van borstkanker.

Tijdens uw zorgtraject wordt u begeleid door een verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is uw vaste contactpersoon en voert verschillende zorgtaken uit. Daarnaast geeft zij u en uw naasten voorlichting en bereid zij u voor in de stappen die gaan volgen. Met al uw vragen of onzekerheden kunt u bij haar terecht.

Bekijk hier het behandelteam van het Borstcentrum.

Ervaring borstkanker

Sandy Huijbergts
’Van iets slechts kun je altijd iets moois maken’

Lees de ervaring met borstkanker van Sandy Huijbregts, of de ervaringen van andere patiënten.

Second opinion

Is in een ander ziekenhuis vastgesteld dat u borstkanker heeft en twijfelt u over een voorgestelde behandeling? Dan kunt u een second opinion (tweede mening) aanvragen bij Borstcentrum Máxima. Ook kunt u zich bij ons (verder) laten behandelen. Een andere specialist geeft op uw verzoek zijn of haar mening. Uw eigen specialist kan zelf ook voorstellen de mening van een andere specialist te vragen.

Neem telefonisch contact op met de secretaresse van Borstcentrum Máxima voor informatie over de procedure. U kunt bellen met (040) 888 61 50. Voor een second opinion heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend specialist of huisarts.

Informeer bij uw zorgverzekeraar of een second opinion wordt vergoed. Als dit niet het geval is, moet u zelf de kosten betalen.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor het verbeteren en vernieuwen van de zorg binnen het Borstcentrum. We nemen deel aan veel studies en initiëren zelf studies. Hierdoor wordt er altijd bij elke patiënt gekeken of diegene geschikt is voor eventuele deelname aan onderzoek. Zo komen we te weten of er mogelijk nieuwe en betere behandelingen gegeven kunnen worden en de meest optimale zorg geboden wordt.