Borstkanker

Borstcentrum Máxima is onderdeel van Máxima Oncologisch Centrum. Hier wordt al vele jaren hoogstaande zorg geleverd voor patiënten met borstkanker of het vermoeden daarop. Met als doel persoonlijke zorg voor patiënten in elke leeftijdscategorie. Ook kunnen vrouwen met ernstige klachten door goedaardige borstafwijkingen bij het Borstcentrum Máxima terecht. Daarnaast is er een erfelijkheidspolikliniek voor patiënten met (verdenking op) dragerschap van een erfelijk borstkankergen.

Mammapolikliniek

Een onderdeel van Borstcentrum Máxima is de mammapolikliniek. U wordt door uw huisarts naar deze poli verwezen, omdat u een verandering aan uw borst heeft gemerkt die verder onderzocht moet worden of omdat er een afwijking op een borstfoto is gezien tijdens het bevolkingsonderzoek borstkanker. Op de mammapoli worden verschillende gesprekken en onderzoeksmethoden gecombineerd om snel en zorgvuldig vast te stellen of er een afwijking is aan de borst die behandeld moet worden. Bij het onderzoek werken de chirurg, verpleegkundig specialist, radioloog, patholoog nauw samen. Uw behandelend arts en verpleegkundig specialist bepalen altijd in overleg met u welke onderzoeken er nodig zijn voor het stellen van de juiste diagnose. De volgende onderzoeken kunnen, maar hoeven niet toegepast te worden.

Indien er een punctie/biopsie heeft plaatsgevonden, krijgt u binnen twee tot drie werkdagen de uitslag. Afhankelijk van de uitslag wordt de eventuele behandeling besproken. U wordt hierbij uitvoerig geïnformeerd en begeleid.
Gelukkig weten we uit ervaring dat niet elke afwijking kwaadaardig hoeft te zijn. Het is mogelijk dat u bij een goedaardige afwijking nog enkele malen op controle komt bij de chirurg/verpleegkundig specialist.

Erfelijkheid en kanker

Binnen het Borstcentrum is er de erfelijksheidspolikliniek, waar advies, voorlichting, controles en eventueel (preventieve) operatie voor patiënten met (verdenking op) dragerschap van erfelijk borstkankergen. Ook patiënten waarbij veel kanker in de familie voorkomt kunnen terecht op deze polikliniek voor een erfelijkheidsadvies. Hier wordt u gezien door een chirurg en gynaecoloog met aandachtsgebied erfelijkheid en daarnaast ook door een klinisch geneticus van het Maastricht UMC+. U kunt via uw huisarts naar de erfelijkheidspoli verwezen worden.

Preventieve borstverwijdering

Vrouwen met een sterk verhoogd risico op borstkanker kunnen naast intensieve controle ook kiezen voor een preventieve borstoperatie. Het borstklierweefsel wordt dan uit voorzorg verwijderd door de oncologisch chirurg. Meestal wordt ook de tepel en het tepelhof verwijderd. De borstspier en lymfeklieren in de oksel blijven gespaard. Door een preventieve verwijdering wordt het risico op het krijgen van borstkanker aanzienlijk verkleind, maar niet helemaal opgeheven. Het kan namelijk zo zijn dat er een zeer kleine hoeveelheid borstklierweefsel achterblijft. Na een preventieve borstoperatie is het risico om borstkanker te krijgen echter wel lager geworden dan het risico van de gemiddelde Nederlandse vrouw. Een mutatiedraagster die al eerder borstkanker heeft gehad, kan ook overwegen om het resterende borstklierweefsel preventief te laten verwijderen.

De keuze om wel of niet uit voorzorg borstklierweefsel te laten verwijderen, hangt af van de situatie van de vrouw. Als de vrouw een BRCA1 of BRCA2 mutatie draagt, is het in principe een keuze die gemaakt kan worden. Factoren die verder een rol spelen zijn de leeftijd van de vrouw, of er nog een kinderwens is, of de vrouw al eerder borst- of eierstokkanker heeft gehad en zo ja op welke leeftijd, in welk stadium, hoelang geleden, welk type behandeling ze hiervoor heeft ondergaan en of er eventuele andere ziektes of factoren meespelen.

Voor een vrouw uit een familie met belasting voor borstkanker, waarbij echter geen BRCA mutatie is aangetoond, is de beslissing om preventieve borstverwijdering uit te laten voeren moeilijker. Het risico op borstkanker is voor de vrouw niet zo duidelijk als voor een mutatiedraagster en het risico op borstkanker in de andere borst is niet wezenlijk hoger dan voor een vrouw met een niet-erfelijke vorm van borstkanker.

Als een vrouw deze operatie overweegt, wordt zij door diverse specialisten uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden en voor- en nadelen. Het uiteindelijke advies wordt opgesteld in samenwerking met verschillende specialisten die deskundig zijn op het gebied van erfelijke borstkanker.

Na het preventief verwijderen van het borstklierweefsel is het mogelijk om een borst te reconstrueren. Bij een reconstructie maakt de plastisch chirurg een nieuwe borst, die zo goed mogelijk op de eigen borst lijkt. De plastisch chirurg bekijkt altijd samen met de patiënt wat de mogelijkheden en wensen zijn in de situatie van de patiënt. De reconstructie kan plaatsvinden in dezelfde operatie als het verwijderen van het borstweefsel of in de periode na deze operatie.

Goedaardige borstafwijkingen

Vrouwen met ernstige klachten door mastopathie kunnen terecht op de mastopathiepolikliniek van Borstcentrum Máxima. Mastopathie is een verzamelnaam voor goedaardige aandoeningen in het klierweefsel van de borsten. Mastopathie kan in beide borsten, maar ook in één borst voorkomen. Zeker 10% van de vrouwen heeft er in meer of mindere mate last van. Andere goedaardige borstafwijkingen kunnen zijn:

 • Cyste
  Een cyste in de borst is een van de meest voorkomende goedaardige aandoeningen in de borst en is een met vocht gevulde holte.
 • Galactokèle
  Een galactokèle is een cyste in de borst die gevuld is met melk. Dit kan voorkomen bij zwangere vrouwen en bij vrouwen die borstvoeding geven.
 • Lipoom (vetweefselknobbel)
  Een lipoom ontstaat vanuit het vetweefsel in de borst. Een lipoom voelt meestal rond, zacht en ovaalvormig aan en kan variëren in grootte.
 • Fibroadenoom (bindweefselknobbel)
  Dit is een gezwel dat ontstaat door plaatselijke groei van steun- en klierweefsel in de borst. Er zijn verschillende goedaardige bindweefselgezwellen, waarvan de fibroadenoom het meest voorkomt.
 • Papilloom
  Een papilloom is een goedaardig gezwel in de melkgang van de borst. In de meeste gevallen zit deze net onder de tepelhof in een van de hoofdmelkgangen.
 • Vetnecrose van de borst
  Vetnecrose betekent het afsterven van vetweefsel. Vetnecrose van de borst is een goedaardige aandoening die meestal vanzelf verdwijnt.

Binnen het Borstcentrum wordt er gekeken of er iets aan de klachten en mogelijk gevonden afwijkingen gedaan kan worden, uitgaande van ieders persoonlijke situatie en wensen.

Borstkanker

Borstkanker is in alle gevallen een ingrijpende ziekte. Bij jonge patiënten zien we vaak een grotere ziektelast en dat ze kampen met specifieke vragen. Borstcentrum Máxima is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van deze jonge vrouwen: er is aandacht voor werk, gezin, sociaal leven, vruchtbaarheid, seksualiteit en mogelijke ingrijpende lange termijn effecten van de behandeling(en). De hoge kwaliteit wordt bevestigd door de verkregen NIAZ-accreditatie.
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in de westerse wereld. 1 op de 8 à 9 vrouwen krijgt het ooit in haar leven. Borstkanker komt ook bij mannen voor, maar dit is zeldzaam. Borstkanker komt ook voor bij mannen. Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 100 mannen borstkanker, vooral in de leeftijdsklasse 60 tot 84 jaar.

De borst bestaat voornamelijk uit vet- en bindweefsel (steunweefsel), melkklieren en melkbuisjes. Deze melkbuisjes transporteren de melk vanuit de klieren naar de tepel. De samenstelling van de borst is niet hetzelfde in alle levensfasen. Onder invloed van hormonen en tijdens verschillende fasen in het leven, zoals puberteit, zwangerschap en bij het geven van borstvoeding verandert deze samenstelling.

Borstkanker kan op alle plaatsen in de borst ontstaan, maar meestal begint het in de melkklieren (ducti) of melkbuisjes (lobuli). Kanker kan ontstaan als beschadigde lichaamscellen zich ongeremd delen.

Deze cellen kunnen een tumor of gezwel vormen. Op den duur kunnen cellen van een tumor losraken en zich via het bloed of de lymfebanen in het lichaam verspreiden en uitzaaiingen geven in andere organen (bijvoorbeeld: hersenen, botten, lever, longen). Bron: www.kanker.nl

Ervaring borstkanker

Ervaring borstkanker mevrouw Brusselers
‘Ik sta gelukkig weer midden in het leven’

Lees de ervaring met borstkanker van Marlies Brusselers (58)

Voorstadia borstkanker

Er bestaan verschillende mogelijke voorstadia van borstkanker. Dit heet ‘carcinoom in situ’. Er zijn dan afwijkende cellen ontstaan in het melkgangstelsel van de borst die blijven delen. Hoe snel ze delen, verschilt sterk per geval. Daarbij blijven ze beperkt tot de melkgangen, zonder dat deze cellen het omliggende weefsel binnendringen. De belangrijkste vormen zijn Ductaal Carcinoom In Situ (DCIS) en Lobulair Carcinoom In Situ (LCIS). DCIS wordt veel vaker gevonden dan LCIS, omdat DCIS vaak gepaard gaat met kleine verkalkingen die op de borstfoto goed te zien zijn en LCIS niet. Omdat deze foto’s vooral bij het bevolkingsonderzoek voor borstkanker worden gemaakt, wordt het merendeel van de gevonden DCIS-afwijkingen door screening ontdekt. Jaarlijks krijgen ongeveer 2.500 vrouwen in Nederland de diagnose DCIS. Bron: www.borstkanker.nl

Voor verdere informatie verwijzen we u naar Borstkanker Vereniging Nederland.

Symptomen borstkanker

Het is belangrijk dat u vertrouwd raakt met de normale vorm en structuur van de borsten. Hoe meer u zich hier zelf van bewust bent, hoe groter de kans is dat u een eventuele verandering opmerkt.
Wanneer moet ik de huisarts raadplegen?

 • een ongewoon knobbeltje in de borst;
 • schilfering en roodheid van de tepel;
 • kuiltje in de borst;
 • sinds kort ingetrokken tepel;
 • strengetje naar de tepel;
 • bloederig tepelvocht;
 • warm aanvoelende borst met een rode verkleuring van de huid;
 • een slecht genezend plekje;
 • pijnlijke, anders aanvoelende plek in de borst;
 • zwelling in de oksel.

Oorzaak borstkanker

Het is nog steeds niet duidelijk waardoor borstkanker veroorzaakt wordt. Sommige vrouwen lijken gevoeliger te zijn om borstkanker te krijgen dan andere, bijvoorbeeld:

 • vrouwen die eerder borstkanker hebben gehad (< 40 jaar);
 • vrouwen van wie de moeder en/of zussen borstkanker hebben gehad. Bij naar schatting vijf tot acht procent van de patiënten spelen erfelijke factoren een rol bij het ontstaan van borstkanker;
 • Ook geslachtshormonen kunnen een rol spelen bij het ontstaan van borstkanker. Vrouwen die op jonge leeftijd de eerste menstruatie krijgen en vervolgens op late leeftijd de laatste menstruatie, staan langer bloot aan oestrogenen (vrouwelijke geslachtshormonen). Dit vergroot de kans op borstkanker. Zo lijkt (jong) kinderen krijgen en borstvoeding geven het ontstaan van borstkanker af te remmen. Of de anticonceptiepil ook een risico vormt, is niet geheel zeker.

Als iemand wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis, is het moeilijk in te schatten wat er daarna allemaal volgt. Eerst moet een diagnose gesteld worden waar vaak meerdere onderzoeken voor nodig zijn. Afhankelijk van de gestelde diagnose wordt er dan een individueel behandelplan opgesteld in samenspraak met de patiënt en diens naasten.

Bij verdenking op borstkanker wordt er binnen één werkdag een afspraak gepland op het Borstcentrum Máxima van Máxima Oncologisch Centrum. Bij de diagnose borstkanker treedt er een onzekere periode in, daarom is het wenselijk dat een patiënt zo snel mogelijk weet waar deze aan toe is, zodat deze periode van onzekerheid zo kort mogelijk is. In een behandelplan worden dan de eventuele behandelmogelijkheden vastgesteld. De weg leidt via verschillende kruispunten, waar iedere keer een nieuwe keuze gemaakt moet worden.

Behandeling bij borstkanker

Bij de behandelmogelijkheden van borstkanker maken we onderscheid in:

 1. Plaatselijke behandeling:
  a. operatie
  b. (eventueel) gevolgd door bestraling
 2. Systemische behandeling:
  c. chemotherapie
  d. immunotherapie
  e. hormoontherapie

1. Plaatselijke behandeling

a) Operatie

Borstkanker kan in grote lijnen op twee operatieve manieren behandeld worden: door een borstsparende behandeling (een operatie gevolgd door (meestal) bestraling), of door een borstamputatie (eventueel met een (directe (primaire) reconstructie van de borst). In beide gevallen kunnen tijdens de operatie ook één lymfeklier (de schildwachtklier) of meerdere lymfeklieren (okselklierdissectie) uit de oksel verwijderd worden om te kunnen onderzoeken of deze kwaadaardige cellen bevatten.

b) Bestraling

Bestraling brengt schade toe aan cellen: gezonde cellen kunnen zich hiervan herstellen, kankercellen niet en deze sterven af. Na een borstsparende operatie volgt bestraling van de geopereerde borst. Op deze manier is er een gelijke kans op genezing in vergelijk tot een borstamputatie. Soms volgt er na een borstamputatie ook bestraling en soms is het nodig om de oksel te bestralen.

2.Systemische behandeling

Dit is een behandeling die het hele lichaam aangrijpt. Een systeembehandeling wordt gegeven als er een reële kans bestaat dat er tumorcellen elders in het lichaam zijn, die dusdanig klein zijn dat deze (nog) niet kunnen worden aangetoond. De systemische behandelingen richten zich erop om te voorkomen dat tumorcellen kunnen uitgroeien en elders in het lichaam voor problemen kunnen zorgen. We noemen dit uitzaaiingen of metastasen.

c) Chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling waarbij cytostatica (medicatie) in de meeste gevallen via een infuus wordt toegediend. Via de bloedbaan verspreidt de medicatie zich door het hele lichaam om tumorcellen aan te pakken. De tumorcellen zijn snel delende cellen. Cytostatica vernietigen deze. Bijwerkingen bij chemotherapie ontstaan doordat de medicijnen ook effect hebben op gezonde snel delende cellen.

d) Immunotherapie

Immunotherapie is een doelgerichte behandeling. Bij borstkanker kan een vorm van immunotherapie worden ingezet als er sprake is van een hoge mate van aanwezigheid van HER2-receptoren; een zogenaamde HER2/neu positieve tumor. Via een infuus wordt medicatie gegeven die zich zal binden aan de HER2-receptoren, om ze op deze manier te blokkeren. Hierdoor kan de cel geen groeisignalen meer ontvangen en doorgeven. De groei van de tumorcel wordt geremd.

e) Hormoontherapie

Hormoontherapie wordt gegeven als de tumor hormoongevoelig is. Deze voedt zich dan met oestrogeen en progesteron. Antihormonen kunnen dit proces blokkeren. Hormoontherapie wordt meestal in tabletvorm gegeven, maar kan ook toegediend worden als injectie. De keuze van de medicatie wordt bepaald door de leeftijd van de patiënt en het al dan niet doorgemaakt hebben van de overgang.

Nazorg bij borstkanker

Na de behandeling komt u jaarlijks terug voor een controle. De controles zijn bedoeld om bijwerkingen van uw behandeling te signaleren en/of het mogelijk opnieuw optreden van kanker op te sporen. Afhankelijk van de behandelingen is een chirurg, internist-oncoloog of radiotherapeut betrokken. Ook gedurende het nazorgtraject is de verpleegkundig specialist het aanspreekpunt. De diagnose borstkanker en de behandeling ervan is ingrijpend. Er is veel onzekerheid en voor veel mensen is ondersteuning en begeleiding bij het verwerkingsproces belangrijk. Een belangrijk doel van de nacontrole is beoordelen of u goed herstelt na de behandeling, zowel op lichamelijk als emotioneel gebied. U bespreekt uw lichamelijke en psychische gezondheid. Er vindt een lichamelijk onderzoek plaats van de borst(en), het geopereerde gebied, de omliggende lymfklieren en de schouder/arm. Bij klachten volgt er gericht onderzoek, als de zorgverlener denkt dat de klacht iets met (de behandeling van) borstkanker te maken heeft.

Er wordt een keer per jaar een mammografie gemaakt van beide borsten of, als u een borstamputatie heeft gehad, alleen van de gezonde borst. Aansluitend aan de jaarlijkse mammografie volgt een nacontroleafspraak op het Borstcentrum, waarbij de uitslag direct met u besproken wordt. De eerste mammografie wordt ongeveer één jaar na de diagnose borstkanker gemaakt.

Bij iemand die borstkanker heeft (gehad), is het risico om een tweede keer borstkanker te krijgen iets verhoogd. Het is zinvol om zowel de behandelde borst en/of het littekengebied, als de gezonde borst en de omliggende lymfeklieren te controleren. Dit om een eventuele nieuwe tumor vroeg op te sporen.

Ondersteunende zorg bij borstkanker

De diagnose kanker heeft een enorme impact op het leven. Lichamelijk, psychisch en sociaal kan de ziekte veel gevolgen hebben. In het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) steken we daarom naast de medische behandeling veel tijd en energie in thema’s rondom de behandeling. We maken het verschil door persoonlijke aandacht en ondersteunende zorg bij kanker te bieden. De juiste zorg op de juiste plek kan een groot verschil maken in het doorstaan van de ziekte.

Fit bij kanker
Binnen Máxima MC staat het actief werken aan de lichamelijke en geestelijke fitheid centraal. We vinden het belangrijk dat u zich tijdens de behandeling bewust bent van het belang hiervan. Het werken aan uw fitheid helpt u bij het beter doorstaan van de behandelingen en bij een sneller herstel. Bij Máxima MC beslist u samen met de zorgverlener over de manier waarop u aan uw lichamelijke en geestelijke fitheid werkt. Zo krijgt u hier zelf meer regie over. De verpleegkundig specialist begeleidt u hierin en geeft u advies. Om tot een goed advies te komen, worden vragenlijsten gebruikt die aandachtspunten sneller helpen te signaleren. Afhankelijk van uw klachten en behoeften kan de verpleegkundig specialist (adviseren over het) inschakelen van hulp van een diëtist, fysiotherapeut, sportarts, ergotherapeut, psycholoog en/of geestelijk verzorger. Zij werken intensief samen in uw behandeltraject. Ook naasten en lotgenotencontact, zoals via Inloophuis de Eik, kunnen ondersteuning bieden.

Palliatieve zorg
Ongeneeslijk zieke patiënten krijgen regelmatig te maken met klachten als gevolg van de ziekte. Soms is het alleen nog maar mogelijk om de pijn te verlichten en andere klachten te behandelen. Op alle momenten kan ondersteuning in de palliatieve zorg geboden worden. Een palliatief team en een gespecialiseerd arts brengen klachten in kaart, bieden ondersteuning en bespreken de vragen en behoeften, daar waar nodig.

Troostkoffer
Als u de diagnose kanker krijgt heeft u niet alleen de zorg om uzelf maar juist ook vaak om uw kinderen. Hoe vertelt u dit nieuws aan uw kinderen? Om aan de kinderen van onze patiënten, jonger dan 12 jaar, aan te geven dat er ook aandacht voor hen is, krijgen zij een troostkoffer mee naar huis. De troostkoffer is een felgekleurd vrolijk koffertje met daarin spulletjes die troost geven of kunnen helpen bij het uiten van gevoelens.

Team Borstcentrum

Het Borstcentrum kent een multidisciplinaire werkwijze. Dat betekent dat alle specialismen die nodig zijn om de juiste diagnose te stellen en de meeste effectieve behandeling te geven, zeer nauw met elkaar samenwerken. De chirurg, verpleegkundig specialist, radioloog en patholoog werken nauw samen. Daarnaast is er intensieve samenwerking met plastisch chirurgen en andere medisch specialisten die betrokken zijn bij de zorg van borstkanker.

Zij overleggen gedurende het hele behandeltraject met elkaar over de voortgang van de behandeling. Specialisten binnen het Borstcentrum beschikken over kennis van de laatste stand van zaken op het gebied van borstkanker. Binnen het multidisciplinair overleg (MDO) – dat dagelijks en wekelijks plaatsvindt, bepreken de betrokken specialisten de situatie van de patiënt.

Verpleegkundig specialisten

De diagnose kanker kan veel vragen en onzekerheden bij patiënt of naasten teweegbrengen. Daarom zorgen we voor goede begeleiding gedurende het hele zorgtraject door een verpleegkundig specialist. Zij is het contactpersoon en neemt onder supervisie een deel van de zorg over van de medisch specialist. Als u van uw medisch specialist de diagnose borstkanker heeft gekregen, krijgt u een afspraak bij een verpleegkundig specialist. Tijdens uw gehele traject van diagnose tot en met nazorg heeft u één verpleegkundig specialist als aanspreekpunt. Zij geeft u, uw partner en familie duidelijke voorlichting, een gedegen voorbereiding en begeleiding tijdens uw ziekte en behandeling. Met al uw vragen of onzekerheden kunt u bij haar terecht.

Irma Behr

Irma Behr

 • Functie verpleegkundig specialist
 • Contact 040 888 5320
 • Aandachtsgebieden verpleegkundig specialist
Angelique Brands

Angelique Brands

 • Functie verpleegkundig specialist
 • Contact 040 888 5320
 • Aandachtsgebieden verpleegkundig specialist
Wendy Sandbergen

Wendy Sandbergen

 • Functie verpleegkundig specialist
 • Contact 040 888 5320
 • Aandachtsgebieden verpleegkundig specialist
Lian Sweegers

Lian Sweegers

 • Functie verpleegkundig specialist
 • Contact 040 888 5320
 • Aandachtsgebieden verpleegkundig specialist
Myrthe Welman

Myrthe Welman

 • Functie verpleegkundig specialist i.o.
 • Contact 040 888 5320
 • Aandachtsgebieden verpleegkundig specialist i.o.

Oncologisch chirurgen

Bender, dhr. M.H.M.

Bender, dhr. M.H.M.

 • Functie chirurg
 • Contact 040 888 85 50
 • Aandachtsgebieden kinderchirurgie, mammachirurgie, vaatchirurgie, carotis chirurgie, varices chirurgie en doorbloedingsproblemen bij duursporters
Broek, dhr. dr. F.J.C. van den

Broek, dhr. dr. F.J.C. van den

 • Functie chirurg
 • Contact 040 888 85 50
 • Aandachtsgebieden longchirurgie, hoofd- en hals chirurgie, chirurgie bij kinderen, oncologische chirurgie, buikwandchirurgie
Maaskant, mw. dr. A.J.G.

Maaskant, mw. dr. A.J.G.

 • Functie chirurg
 • Contact 040 888 62 30
 • Aandachtsgebieden mammachirurgie, melanoombehandeling, colorectale chirurgie en proctologie
Schenk, mw. K.

Schenk, mw. K.

 • Functie chirurg
 • Contact 040 888 61 50
 • Aandachtsgebieden mammachirurgie en melanomen

Internist oncologen

Dercksen, dhr. dr. M.W.

Dercksen, dhr. dr. M.W.

 • Functie internist
 • Contact 040 888 53 20
 • Aandachtsgebieden borstkanker, dikke darmkanker, NET-kanker, nierkanker
Vreugdenhil, dhr. dr. G.

Vreugdenhil, dhr. dr. G.

 • Functie internist
 • Contact 040 888 53 20
 • Aandachtsgebieden oncologie, hematologie, palliatieve zorg, Immuun Trombopenie (ITP)
Simkens, mw. dr. L.H.J.

Simkens, mw. dr. L.H.J.

 • Functie internist
 • Contact 040 8885320
 • Aandachtsgebieden Oncologie

Plastisch chirurgen

Broekhuysen, mw. C.L.

Broekhuysen, mw. C.L.

 • Functie Plastisch chirurg
 • Contact 040-8888590
 • Aandachtsgebieden Mammareconstructies Microchirurgische mammareconstructies (DIEP) Microchirurgische en reconstructieve chirurgie
Fechner, dhr. M.R.

Fechner, dhr. M.R.

 • Functie Plastisch chirurg
 • Contact 040 888 85 90
 • Aandachtsgebieden endoscopische chirurgie, microchirurgische borstreconstructie, esthetische chirugie en reuma- en microchirurgie
Wilmink, dhr. J.

Wilmink, dhr. J.

 • Functie Plastisch chirurg
 • Contact 040 888 8590
 • Aandachtsgebieden borstreconstructie, aangezichtschirurgie, bodycontouring (buikwandcorrectie)
Schipper, dhr. J.P. de

Schipper, dhr. J.P. de

 • Functie Plastisch chirurg
 • Contact 040 888 85 90
 • Aandachtsgebieden Borstreconstructie, algemene en esthetische borstoperaties, reconstructies in het gelaat, esthetische chirurgie, hand- en polschirurgie
Elzen, M. van den

Elzen, M. van den

 • Functie Plastisch chirurg
 • Contact (040) 888 8590
 • Aandachtsgebieden borst- en reconstructieve chirurgie, post-bariatrische chirurgie, esthetische chirurgie, operaties bij kinderen

Second opinion

Als u twijfelt over een voorgestelde behandeling in een ander ziekenhuis, kunt u een second opinion (tweede mening) aanvragen bij Borstcentrum Máxima. Een andere specialist geeft op uw verzoek zijn of haar mening. Uw eigen arts kan zelf ook voorstellen de mening van een andere arts te vragen. Het is niet de bedoeling dat deze arts de behandeling overneemt, tenzij u daar specifiek om vraagt.

Neem telefonisch contact op met de secretaresse van Borstcentrum Máxima voor informatie over de procedure. U kunt bellen met (040) 888 61 50. Voor een second opinion heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend specialist of huisarts.

Informeer bij uw zorgverzekeraar of een second opinion wordt vergoed. Als dit niet het geval is, moet u zelf de kosten betalen.

Keurmerken

Esmo-accreditatie

ESMO keurmerk MMCTot 2020 is het Máxima Oncologisch Centrum weer aangewezen als centrum waar de zorg voor patiënten met kanker in de laatste fase van het leven sterk geïntegreerd is. De accreditatie ‘ESMO Designated Center of Oncology and Palliative Care’ is een speciale erkenning voor kankercentra waar oncologische en palliatieve zorg van een hoog niveau geleverd wordt. Máxima MC is hiermee een van de weinige Nederlandse ziekenhuizen die deze accreditatie heeft.

 

NIAZ-accreditatie

Het behalen van de NIAZ-accreditatie is een collectieve prestatie van alle medewerkers. Het betekent dat kwaliteit en veiligheid goed ingebed is in de ziekenhuisorganisatie. Het toont aan dat MMC continu bezig is met het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Een accreditatie wordt eens in de vier jaar opnieuw vastgesteld. In 2020 zal het NIAZ opnieuw MMC bezoeken.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk item in MMC. We nemen deel aan veel studies. Hierdoor wordt er altijd bij elke patiënt gekeken of diegene geschikt is voor eventuele deelname aan onderzoek zodat waar mogelijk nieuwe en betere behandelingen gegeven kunnen worden en de meest optimale zorg geboden wordt; kijkende naar de individu.