17 juli 2018

Roze lintje voor Borstcentrum Máxima

Voor het negende jaar op rij heeft Máxima MC (MMC) het roze lintje ontvangen van Borstkankervereniging Nederland (BVN). Jaarlijks deelt de vereniging deze lintjes uit als keurmerk voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Hiermee toont ons Borstcentrum aan dat patiënten op de meest hoogstaande zorg kunnen rekenen.

Borstcentrum Máxima levert al jaren ver ontwikkelde zorg aan patiënten met borstkanker of het vermoeden daarvan. Hierbij ligt de focus niet alleen op de behandeling van de ziekte, ook het blijven ontwikkelen en verbeteren van patiëntgerichte zorg staan hoog in het vaandel.

Persoonlijke aandacht

In MMC is de volledige zorg voor patiënten met kanker op één plek georganiseerd. Persoonlijke en hoog kwalitatieve zorg is het doel. Tijdens het gehele behandeltraject worden patiënten begeleid door één persoon, de casemanager. Dit alles zorgt voor een efficiënte behandeling en volop ruimte voor persoonlijke aandacht. Borstcentrum Máxima richt zich op snelheid in het diagnose- en het behandelproces, met als doel een zo kort mogelijke periode waarin de patiënt in onzekerheid verkeert.

Luisteren naar de patiënt

Borstkankerzorg is zich in Nederland het afgelopen decennium veel meer op de behoeften en wensen van de patiënt gaan richten. De lintjes worden dan ook uitgereikt op basis van wat patiënten belangrijk vinden in de borstkankerzorg. Op de Monitor Borstkankerzorg online is de borstkankerzorg van ziekenhuizen inzichtelijk gemaakt. Hierop zijn patiëntervaringen en kwaliteitscriteria terug te vinden.