8 november 2018

On-body injector kan risico infecties na chemo verkleinen

MMC is eerste ziekenhuis in Nederland dat gebruik maakt van deze injector om medicatie toe te dienen

Máxima MC gaat als eerste ziekenhuis in Nederland bepaalde medicatie toedienen via een on-body injector die middels een pleister op de huid bevestigd wordt. In de on-body injector bevindt zich een reservoir met groeimiddel, dat direct na de chemokuur op de dagbehandeling wordt geplaatst op de arm van de patiënt. 27 uur na de kuur vindt er automatisch een injectie plaats.

Na een chemokuur krijgen patiënten vaak een verminderde weerstand. In bepaalde situaties is het nodig om een injectie toe te dienen om de groei van weerstandscellen, de zogenaamde leukocyten te bevorderen. De kans op het krijgen van een infectie door de verminderde weerstand is dan vele malen kleiner. Een ziekenhuisopname kan zo worden voorkomen.

Minder belastend

Voorheen kregen patiënten de injectie thuis toegediend, een dag na de chemokuur. Hiervoor kwam een verpleegkundige thuis bij de patiënt. Belastend voor hen, zij moesten hier immers rekening mee houden en thuis blijven. Dit is nu niet meer nodig, doordat de pleister met medicatie al geplaatst wordt na de chemokuur op de oncologische dagbehandeling. Na de infusie kan de patiënt de pleister zelf eenvoudig verwijderen.

Gecertificeerd centrum

Medewerkers van het Máxima Oncologisch Centrum zijn geschoold en gecertificeerd om op deze wijze medicatie te kunnen toedienen.