15 oktober 2019

Bijeenkomst voor patiënten met een bijnieraandoening

BijnierNET en het Máxima MC organiseren samen een bijeenkomst over kwaliteit van leven voor mensen met een ernstige bijnieraandoening en hun naasten. Het betreft mensen met een bijnierschorscarcinoom, kwaadaardig feochromocytoom, een chronische bijniervergroting (PHA), bijnierinsufficiëntie of het syndroom van Cushing met/door behandeling van een kwaadaardige of chronische aandoening. Het gaat om mensen die flink beperkt zijn in hun leven. De bijeenkomst is op zaterdag 2 november van 13:30 tot 17:00 uur.

‘Ernstig ziek – en wat nu?’

Tijdens de bijeenkomst zullen voornamelijk zorgprofessionals spreken over behoud van kwaliteit van leven met en ernstige aandoening. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op www.bijniernet.nl.