21 november 2019

Máxima MC behaalt 2e plaats in de Onco Care Challenge 2019

Het project ‘hertalen vragenlijsten’ binnen het oncologisch centrum van Máxima MC is woensdag 20 november door de jury van de Onco Care Challenge beloond met de tweede prijs. De kracht van dit project zit in het feit dat deze hertaling tot stand is gekomen met experts én laaggeletterden.

Patiënt-gerapporteerde uitkomsten zijn van onmisbare waarde om te komen tot goede kwaliteit van zorg. Om deze uitkomsten te meten worden vragenlijsten gebruikt. Binnen het oncologisch centrum is deze veelgebruikte patiëntvragenlijst hertaald naar een eenvoudig en duidelijk taalniveau voor iedere patiënt.

Duidelijke taal
De uitkomsten van de vragenlijsten richten zich op de mening en waardering van de patiënt over zijn of haar eigen gezondheid en zijn van groot belang om samen te kunnen beslissen over een behandeling. In de spreekkamer kan de zorgverlener samen met de patiënt in gesprek gaan over kwaliteit van leven én zorg aan de hand van de ingevulde vragenlijst. Voorzitter van de jury Marion Titsekaar reikte de prijs uit: “Laaggeletterdheid is een serieus probleem. Dit project is goed aangepakt en signaleert de noodzaak om dit landelijk op te pakken”.

Samen oncologische zorg verbeteren
De Onco Care Challenge biedt een podium voor het stimuleren en uitwisselen van ideeën om de oncologische zorg te verbeteren. Want er is altijd ruimte voor verbetering. Dat geldt ook voor de zorg rondom kanker.