8 juli 2021

Zuidoost-Nederland voorloper formele samenwerking oncologie

Met de ondertekening van een unieke samenwerkingsovereenkomst tussen negen ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut is Zuidoost-Nederland de eerste grote regio die formele afspraken heeft gemaakt over de kwaliteit van de gehele oncologische zorg. De partners werken al geruime tijd met elkaar samen binnen het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON), maar nu is ook contractueel vastgelegd dat ze dezelfde procedures en werkwijzen volgen en samen de zorg verbeteren. Zo zijn patiënten via iedere instelling binnen het netwerk verzekerd van dezelfde oncologische topzorg.

De eerste stappen richting dit grootschalige oncologienetwerk dateren al uit 2009, toen het Maastricht UMC+ en Maxima Medisch Centrum met elkaar gingen samenwerken. In de jaren die volgden, sloten alle andere ziekenhuizen in Zuidoost-Nederland in hun eigen tempo aan. Met als resultaat nu tien gelijkwaardige partners met dezelfde missie: de beste oncologische zorg voor iedere patiënt in Limburg en Noord-Brabant.

Dichtbij huis

Uitgangspunt is dat iedere patiënt dichtbij huis, in zijn eigen ziekenhuis behandeld wordt. Alleen als het nodig is, wordt iemand verwezen naar een andere instelling binnen OncoZON met meer expertise. Het hart van het netwerk vormen de regionale tumorwerkgroepen, waarin professionals van alle ziekenhuizen met elkaar in gesprek gaan om samen te werken aan de beste zorg. Ze maken protocollen, delen nieuwe inzichten, passen deze toe en doen mee aan wetenschappelijk onderzoek. Ook de patiënten zijn in deze tumorwerkgroepen vertegenwoordigd. Prof. dr. Bernd Kremer, voorzitter van het dagelijks bestuur van OncoZON: “Er is in het OncoZON-netwerk een intrinsieke behoefte voelbaar, de patiënt staat centraal. Dat zorgt voor teamgevoel en vertrouwen. De bestuurlijke handtekeningen onder deze samenwerkingsovereenkomst zorgen voor toekomstbestendigheid en daadkracht.”

De samenwerkende partners binnen OncoZON zijn het Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, Laurentius ziekenhuis Roermond, Maastricht UMC+, Maastro, Máxima Medisch Centrum, SJG Weert, St. Anna Ziekenhuis, Viecuri Medisch Centrum en Zuyderland Medisch Centrum.

Ter gelegenheid van de samenwerkingsovereenkomst is een magazine verschenen. Hierin komen onder andere patiënten, artsen, verpleegkundigen en bestuurders aan het woord over hun ervaringen binnen OncoZON. Het magazine is te lezen op: www.oncozon.nl.