4 maart 2022

Sponsoractie om patiënten met kanker fit te maken voor operatie

Chirurg Gerrit Slooter, initiatiefnemer Lieke Groenen, Lon Claasen van NFtK, arts-onderzoeker David ten Cate

Op 8 januari 2022 organiseerde de 18-jarige Lieke Groenen, studente aan de opleiding Summa Sport en Bewegen in Eindhoven een nieuwjaarswandeling. Lieke haalde met haar actie maar liefst 1.300 euro op. Het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK) vulde het bedrag aan met haar ‘Samen Sterker donatieverdubbelaar’ tot 3.000 euro. Het bedrag wordt door Máxima MC (MMC) ingezet voor prehabilitatie, een programma om patiënten met kanker voorafgaand aan hun operatie zo fit mogelijk te krijgen én te houden.

In MMC lopen we voorop in Nederland als het gaat om patiënten fit maken voorafgaand aan hun operatie, ook wel prehabilitatie genoemd. Prehabilitatie is een bijzondere aanpak in de zorg. In de weken tot de operatie wordt gewerkt aan: training op kracht en conditie, voeding, leefstijl en mentale conditie. Mensen met kanker kunnen zo zelf een bijdrage leveren aan het succes van hun behandeling en hun herstel.

Jaarlijks worden binnen MMC circa 120 patiënten op deze manier voorbereid op een operatie aan kanker in de dikke darm. Uit onderzoek naar het effect van prehabilitatie blijkt dat zij hun fitheid verbeteren en enthousiast zijn over hun rol bij behandeling en herstel. Deze patiënten hebben minder complicaties, liggen na hun operatie korter in het ziekenhuis en herstellen sneller. Bijkomend voordeel is dat hierdoor de zorgkosten afnemen.

In Máxima MC bieden wij prehabilitatie standaard aan patiënten, die geopereerd moeten worden aan darmkanker. Op kleine schaal gebeurt dit ook voorafgaand aan operaties voor andere aandoeningen, waaronder kanker aan de longen en lever. Op termijn hopen wij dit aanbod verder te kunnen uitbreiden. Sponsoracties en donaties, zoals die van Lieke en het NFtK, zijn hiervoor op dit moment essentieel. We zijn dan ook erg dankbaar voor deze steun, die samen valt met darmkankermaand. Deze maand wordt nationaal aandacht besteed aan darmkanker en het verminderen van de gevolgen hiervan voor patiënten, waarvan de inzet van prehabilitatie een prachtig voorbeeld is.

Nationaal Fonds tegen Kanker

Op welke manier kunnen we mensen met kanker het best helpen? Met een zo compleet mogelijke kankerzorg, vindt het Nationaal Fonds tegen Kanker. Die zorg is pas compleet als ook voeding, beweging en welzijn (psychosociale hulp) deel uitmaken van de behandeling voor mensen met kanker. Het NFtK ondersteunt projecten, die bijdragen aan een zo compleet mogelijke kankerzorg.