9 november 2022

Máxima MC biedt aanvullende zorg bij kanker

Mindfulness, acupunctuur, natuurlijke supplementen. Het zijn voorbeelden van zorg als aanvulling op de ziekenhuisbehandeling. Dit ter vermindering van bijwerkingen en klachten bij kanker, met als doel verhoging van de kwaliteit van leven. Wereldwijd is er steeds meer vraag naar deze aanvullende zorg. Ook in Máxima MC. Het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) biedt daarom begeleiding bij het gebruik van aanvullende zorg, zodat patiënten met kanker dit op verantwoorde en veilige wijze kunnen doen.

De meeste patiënten met kanker krijgen een tumorgerichte behandeling, waarbij velen last hebben van bijwerkingen en (rest)verschijnselen van de ziekte. Dit kan (blijvende) invloed hebben op hun functioneren en leiden tot vermindering van de kwaliteit van leven. Patiënten willen graag weten wat ze zelf kunnen doen ter verlichting van hun klachten. Binnen het Máxima Oncologisch Centrum richten we ons niet alleen op de behandeling van de ziekte, maar helpen we ook om de behandeling beter te doorstaan. Daarom zet het MOC, naast reguliere geneesmiddelen, in op aanvullende behandeling bij kanker. Dit wordt Integrative Medicine genoemd.

Wat is Integrative Medicine

Integrative Medicine of Integrative Oncology is gericht op het verlichten van klachten als gevolg van ziekte en behandeling. Het heeft als uitgangspunt dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Het gaat om wetenschappelijk onderbouwde aanvullende of complementaire zorg naast de reguliere zorg binnen ons ziekenhuis. Hierbij valt onder meer te denken aan het geven van leefstijl- en voedingsadviezen en het toepassen van behandelingen als massage en acupunctuur. Het gaat nadrukkelijk niet om alternatieve zorg, dat wil zeggen zorg ter vervanging van reguliere behandelingen.

Verpleegkundige specialist Myrthe Welman: “Patiënten met kanker krijgen behandelingen aangeboden als chemo-, immuno- of hormoontherapie. Deze behandelingen gaan gepaard met bijwerkingen. Een deel van deze patiënten wil graag weten wat ze zelf kunnen doen om bijvoorbeeld deze bijwerkingen te verlichten. Ze zijn op zoek naar eigen regie over hun behandeling en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Patiënten hebben ook concretere vragen, bijvoorbeeld of het zin heeft om bepaalde kruiden of voedingssupplementen te gebruiken, of yoga, massages of acupunctuur te ondergaan.”

Samen kijken we wat werkt

Internist-oncoloog Art Vreugdenhil is nauw betrokken bij inzet van Integrative Medicine binnen het Máxima Oncologisch Centrum: ”Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten al aanvullende zorg toepassen, maar zij doen dit meestal zonder medeweten en begeleiding van hun behandelaar. Methoden binnen de aanvullende zorg zijn complex en uitgebreid en onjuist gebruik kan leiden tot minder gewenste situaties. Zo kunnen bepaalde voedingssupplementen de werking van chemotherapie verminderen. Het is daarom van belang om patiënten hierin te begeleiden”. Als een patiënt overweegt om gebruik te maken van aanvullende zorg, kan diegene in eerste instantie terecht bij de verpleegkundig specialist of arts binnen het MOC. Behandelaren hebben een basisscholing ‘Integrative Oncology’ gevolgd. Met de informatie uit deze scholing kunnen zij de meest voorkomende vragen van patiënten beantwoorden. Mochten patiënten behoefte hebben aan meer informatie, kunnen ze laagdrempelig verwezen worden naar een speciaal spreekuur binnen ons oncologisch centrum.

Integrative Medicine spreekuur

Als er meer begeleiding nodig is of behoefte aan meer informatie, kunnen patiënten van het MOC terecht op het Integrative Medicine spreekuur. Hier krijgt de patiënt in uitgebreidere vorm deskundig advies over de werkzaamheid en veiligheid van aanvullende zorg in combinatie met de behandeling. Dit spreekuur wordt verzorgd door verpleegkundig specialist Myrthe Welman of internist-oncoloog Art Vreugdenhil. Als de patiënt vervolgens behoefte heeft om een aanvullende behandeling te ondergaan, dan denken we met de patiënt mee over welke therapeut zij kunnen benaderen. We geven hen opties uit ons netwerk. De patiënt legt vervolgens zelf contact met een therapeut, bestaande uit onder andere masseurs, diëtisten en acupuncturisten.

Veiligheid staat voorop

“We vinden het belangrijk dat het gebruik van aanvullende zorg op een veilige manier gebeurt. Daarom werken wij en de therapeuten binnen ons netwerk in lijn met wat hierover vanuit de wetenschap bekend is en volgens de zorgvuldigheidseisen van het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG)”, sluit Vreugdenhil af.