27 maart 2023

NET-centrum Zuid een feit: certificering voor MUMC+ en MMC

Het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) en Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center (MCCC) zijn samen door de European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) erkend als Center of Excellence. Dit betekent dat de ziekenhuizen voldoen aan alle kwaliteitsstandaarden zoals ENETS deze gedefinieerd heeft voor interdisciplinaire diagnostiek, medische behandeling en nazorg voor patiënten met een neuro-endocriene tumor.

NET-centrum Zuid ontving een certificaat en lovend rapport, opgesteld door een internationaal auditteam bestaande uit prof. dr. Guenter Krejs uit Oostenrijk en dr. Andrea Sydow uit Duitsland. Zij waren onder de indruk van de structuur en over de mate waarin de zorg rondom de patiënt wordt georganiseerd. Ook de manier waarop de patiënt betrokken wordt bij het zorgproces kreeg veel waardering.

Al enkele jaren werken beide centra samen aan de zorg voor patiënten met deze zeldzame kankersoort. Wouter Dercksen, internist-oncoloog in Máxima MC licht toe: “Sinds vorig jaar bespreken deskundigen uit onze beide ziekenhuizen patiënten binnen een gezamenlijk MDO NET, waarmee we onze krachten bundelen in het komen tot het meest geschikte behandeltraject voor de patiënt. Hierdoor zien we een toename in de NET expertise binnen beide centra. Geweldig dat we hierin met deze internationale certificering verder stappen kunnen zetten.” Dankzij ENETS-richtlijnen zal het zorgproces verder kwalitatief verbeteren. Dit wordt kracht bijgezet door uitbreiding en verdieping van wetenschappelijk onderzoek.