15 augustus 2023

Borstreconstructie zonder aanvraag bij zorgverzekeraar uitgevoerd

Wanneer een gereconstrueerde borst opnieuw moet worden geopereerd (tertiaire borstreconstructies), moet er een aanvraag worden gedaan bij de zorgverzekering. Deze operaties zijn nodig als er complicaties zijn opgetreden of als er aanvullende correcties nodig zijn na de initiële reconstructie zoals lekkage of draaiing van de prothese, een intrekking of pijnklachten. Recent is er vanuit de NOS aandacht geweest voor het feit dat voor  de tertiaire borstreconstructies een uitzonderingspositie bestaat. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) geeft aan dat deze aanvragen vaak worden afgewezen en ook vinden zij het beoordelingsproces te streng.

Voor ons als borstkankerchirurgen zijn de gevolgen van borstkanker en de grote mate van invloed op de kwaliteit van leven voor onze patiënten dagelijks zichtbaar. Een behandeltraject voor borstkanker ondergaan met daarbij amputatie en reconstructieve operatie is een zwaar traject, een vervolgoperatie nadien is een weloverwogen keuze die door de patiënt samen met de behandelaars wordt gemaakt. Het doorlopen van het goedkeuringsproces leidt tot onzekerheid en teleurstellingen en kunnen een negatieve invloed hebben op het welzijn van de patiënt.

Sinds 1 januari 2023 geldt voor primaire (directe reconstructie) en secundaire (uitgestelde) borstreconstructies dat deze zonder aanvraag bij de zorgverzekeraar mogen worden uitgevoerd. Dit is een grote verbetering en wij vinden het dan ook van belang om te benadrukken dat voor al onze borstkankerpatiënten hun (directe of uitgestelde) reconstructie na borstkanker wél standaard vergoed wordt en hierover geen onnodige zorgen moeten ontstaan n.a.v. de berichten in de media.

Het aantal gevallen van tertiaire borstreconstructies is relatief laag, naar schatting landelijk enkele honderden per jaar. Naar verluidt wordt ongeveer 30% van de aanvragen voor tertiaire borstreconstructies afgewezen. Dit terwijl er voor andere vormen van reconstructie na kanker géén aanvraag en beoordeling bij de zorgverzekeraar nodig is. Lipofilling vormt daarin een uitzondering, hier is momenteel ook voor andere soorten kanker of letsels na trauma een machtiging nodig.

De uitzonderingspositie voor borstkanker patiënten vinden wij als mammachirurgen zeer zorgelijk. Wij hebben dan ook nauw contact hierover met de NVPC waarin we streven naar transparantie en verbetering van het vergoedingsproces. Het is belangrijk dat deze kwestie serieus wordt genomen en dat er stappen worden ondernomen zodat patiënten die dit medisch nodig hebben een betere toegang hebben tot tertiaire borstreconstructies.