Porath, mw. dr. M.M.

Porath, mw. dr. M.M.

  • Functie gynaecoloog
  • Contact 040 - 888 83 80
  • Aandachtsgebieden verloskunde, prenatale diagnostiek en perinatologie

Sinds 2005 werkzaam als gynaecoloog in Máxima Medisch Centrum.

Opleiding
Studie geneeskunde in Berlijn en Parijs (artsendiploma in 1999). Opleiding tot gynaecoloog in Berlijn en Utrecht (2005). Promotieonderzoek aan de Humboldt-Universiteit Berlijn naar een techniek van foetale bewaking ter detectie van zuurstoftekort tijdens de bevalling. Subspecialisatie: gynaecoloog-perinatoloog.

Nevenwerkzaamheden
Lid werkgroep Foetale Echoscopie van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), lid werkgroep Perinatologie en Maternale Ziekten (NVOG), bestuurslid Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Veldhoven, lid werkgroep Otterlo, bestuurslid Nederlands Verloskundig Consortium, trainer medische simulatie (Medsim Eindhoven).

Wetenschappelijk onderzoek
Medewerking in het Nederlands Verloskundig Consortium

Interessegebieden en speciale kennis
Verloskunde-perinatologie (zorg voor de zwangere die een verhoogd risico heeft op een gecompliceerde zwangerschap evenals de zorg voor haar ongeboren kind of kinderen; b.v. diabetes mellitus, auto-immuunziektes, preëclampsie/ HELLP-syndroom, meerlingzwangerschap, groeivertraging, vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen etc).
Prenatale diagnostiek: uitgebreide echoscopie van de baby tijdens de zwangerschap (groei, aangeboren afwijkingen), vruchtwaterpuncties
Preconceptioneel advies.
Borstvoeding

Speciale vaardigheden
Prenatale diagnostiek, foetale echoscopie.

Taalkennis
Nederlands, Duits, Frans en Engels