Doelgerichte therapie

Doelgerichte therapie is een behandeling die er op is gericht om kankercellen te remmen in hun groei zonder schade aan te richten aan gezonde cellen.

Doelgerichte therapieën kunnen op verschillende manieren werken:

  1. stimuleren van de kankercel waardoor deze cellen afsterven;
  2. vernietiging van de kankercel door het geven van bepaalde antistoffen waardoor het lichaam de kankercel in het lichaam als lichaamsvreemde cel herkent. Hierdoor vernietigt het eigen afweersysteem van het lichaam de kankercel;
  3. het remmen van de bloedvat-aanmaak van de kankercel door de toediening van bepaalde medicijnen;
  4. het remmen van de groei van de kankercel door de groeifactoren binnenin een kankercel te verstoren.

Voor bepaalde soorten van kanker is er doelgerichte therapie beschikbaar.

Toepassing doelgerichte therapie

Voor bepaalde soorten van kanker is er doelgerichte therapie beschikbaar. Deze kan op verschillende manieren worden toegepast. Uw specialist bespreekt samen met u de behandeling.

Als genezende behandeling – De behandeling is gericht op genezing. Vaak wordt deze behandeling gegeven in combinatie met chemotherapie of hormoontherapie.

Als aanvullende behandeling – De behandeling is gericht op genezing. deze behandeling volgt na een operatie om eventueel achtergebleven kankercellen te vernietigen en om de kans op eventuele uitzaaiingen te verkleinen.

Als palliatieve behandeling – Als de ziekte niet meer kan genezen, is behandeling met doelgerichte therapie mogelijk met als doel dat de ziekte geremd wordt en mogelijke klachten verminderen

Bijwerkingen doelgerichte therapie

Er zijn verschillende middelen die onder de doelgerichte therapie vallen. De bijwerkingen die u mogelijk hiervan ondervindt, zijn afhankelijk van het soort geneesmiddel, de dosering, de manier van toediening en de combinatie met andere medicijnen.

Dure geneesmiddelen

Van dure geneesmiddelen verloopt op een bepaald moment het patent. Vaak komen er dan goedkopere merken met dezelfde werking op de markt. Deze goedkopere merken werken net zo goed als het origineel. Máxima MC neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en kiest waar mogelijk voor deze goedkopere geneesmiddelen. Uiteraard alleen als we zeker zijn van een juiste werking. Dit geldt ook voor doelgerichte biologische geneesmiddelen waarvoor zogenaamde ‘biosimilars‘ op de markt komen.

Wat betekent dit voor u?
Voor u verandert er in de praktijk niets. De dosis (hoeveelheid medicijn) en hoe vaak een infuus wordt toegediend, blijven hetzelfde.

  • Wanneer wordt doelgerichte therapie toegepast?

    Voor bepaalde soorten van kanker is er doelgerichte therapie beschikbaar. Deze kan op verschillende manieren worden toegepast. Uw specialist bespreekt samen met u de behandeling. Toepassingen: als genezende behandeling, als aanvullende behandeling of als palliatieve behandeling.

  • Heeft doelgerichte therapie bijwerkingen?

    Er zijn verschillende middelen die onder de doelgerichte therapie vallen. De bijwerkingen die u mogelijk hiervan ondervindt, zijn afhankelijk van het soort geneesmiddel, de dosering, de manier van toediening en de combinatie met andere medicijnen.