Nierkanker

Bij nierkanker zit er een kwaadaardig gezwel bij de nieren. Het kan hierbij gaan om verschillende vormen van nierkanker. In 90 tot 95% van de gevallen gaat het om niercelkanker. De informatie op deze pagina is dan ook specifiek voor niercelkanker.

Symptomen nierkanker

Een tumor in de nier geeft in het begin zelden klachten. Daardoor is het vaak moeilijk de ziekte in een vroeg stadium vast te stellen. Symptomen van nierkanker kunnen zijn:

 • bloed in de urine
 • pijn in de nierstreek
 • voelbare zwelling in de buik

Er kunnen ook klachten ontstaan die niet door de tumor zelf komen, maar door een reactie van het lichaam:

 • aanhoudende koorts
 • lusteloosheid
 • moeheid zonder duidelijke redenen
 • ’s nachts zweten
 • onverklaarbaar gewichtsverlies
 • verlies van eetlust

Risico’s nierkanker

Over de oorzaken van nierkanker is nog weinig bekend. Wel weten we dat sommige mensen een groter risico op nierkanker hebben. Risicofactoren zijn:

 • roken. Naar schatting lopen rokers 1,5 keer meer risico
 • overgewicht
 • voeding
 • hoge bloeddruk

Onderzoek nierkanker

Een aantal onderzoeken kan uitwijzen of u niercelkanker heeft. Vaak voeren we een combinatie van deze onderzoeken uit. Voorbeelden hiervan zijn:

Behandeling nierkanker

Niercelkanker kan behandeld worden op verschillende manier, die hangt af van uw situatie. De meest toegepaste behandelingen bij nierkanker is een nefrectomie, een kijkoperatie waarbij de nier helemaal verwijderd wordt. Soms kan er geen kijkoperatie plaatsvinden. Dit kan het geval zijn bij verklevingen, overgewicht of bijvoorbeeld een afwijkende ligging van de nier.  Vaak is een combinatie van deze behandelmethoden nodig. Bij nierkanker is de meest voorkomende behandeling, naast een operatie:

Als nierkanker uitgezaaid is, is genezing meestal niet meer mogelijk. Dat wil niet zeggen dat de behandeling dan stopt. Dan gaan we over op een andere behandeling. Soms is het alleen nog maar mogelijk om de pijn te verlichten en andere klachten te behandelen door middel van palliatieve zorg. Welke behandeling u krijgt, hangt af van het type nierkanker en van de uitgebreidheid van de tumor. Voorbeelden van palliatieve behandelingen zijn:

Bij uitgezaaide nierkanker is het mogelijk om immunotherapie als eerste behandeloptie in te zetten. Het gaat dan om mensen met een vorm van uitgezaaide nierkanker waarbij verwacht wordt dat deze snel ernstiger zal worden. Als deze behandeling aanslaat, kan de ziekte soms langdurig onder controle worden gehouden.

Immunotherapie eerste behandeloptie bij uitgezaaide nierkanker

Aantoonbare kwaliteit

Binnen Máxima MC wordt al lange tijd hoogkwalitatieve zorg op het gebied van urologische oncologische chirurgie aangeboden. De kwaliteitseisen worden steeds hoger, waardoor deze zorg alleen door gespecialiseerde ziekenhuizen wordt aangeboden. Deze trend zet naar verwachting zover door dat ingrepen landelijk gezien geconcentreerd zullen worden binnen enkele gespecialiseerde centra. MMC streeft ernaar om te voldoen aan alle kwaliteitsnormen op het gebied van urologische kanker door onder andere research en kwaliteitsontwikkelingen. Hierdoor is het Máxima Oncologisch Centrum in de regio hét centrum voor urologische oncologische ingrepen.

Topklinische functie

De behandeling van nierkanker is een erkende topklinische functie van MMC. Dit staat vastgelegd in het STZ Topklinisch Zorgregister: een register om patiënten en verwijzers inzicht te geven in de landelijke topfuncties van ziekenhuizen voor bovengemiddeld complexe zorg.

Meer informatie

Kanker.nl