17 januari 2018

Zorg van hoog niveau voor ongeneeslijke patiënt met kanker

ESMO-accreditatie voor Máxima Oncologisch Centrum verlengd tot 2020

Tot 2020 is het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) van Máxima MC weer aangewezen als centrum waar de zorg voor patiënten met kanker in de laatste fase van het leven sterk geïntegreerd is. De accreditatie ‘ESMO Designated Center of Oncology and Palliative Care’ is een speciale erkenning voor kankercentra waar oncologische en palliatieve zorg van een hoog niveau geleverd wordt. Máxima MC (MMC) is hiermee één van de weinige Nederlandse ziekenhuizen die deze accreditatie heeft.

Palliatieve zorg

De palliatieve zorg in Máxima MC is de zorg voor mensen bij wie genezing van ziekte niet meer mogelijk is. Ongeneeslijk zieke patiënten krijgen in de laatste fase van hun leven regelmatig te maken met klachten als gevolg van hun ziekte. De zorg is gericht op bestrijding van symptomen en het verbeteren of behouden van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. De fase waarin palliatieve zorg verleend kan worden kan dagen, weken, maanden of soms zelfs jaren duren.

Máxima MC biedt verschillende vormen van zorg voor de palliatieve patiënt. Zo hebben we de mogelijkheid voor medische consultatie zonder opname, een polikliniek palliatieve zorg en voor opname een unit palliatieve zorg en symptoombestrijding. Daarin werkt het palliatief adviesteam nauw samen om palliatieve patiënten continuïteit in zorg te bieden.