5 oktober 2018

DNA-onderzoek bij borstkanker sneller in MMC

De oncologisch chirurg en verpleegkundig specialist van Máxima MC (MMC) kunnen voortaan zonder tussenkomst van een klinisch geneticus een spoed DNA-onderzoek bij borstkanker indiceren en aanvragen. Deze versnelde procedure levert veel voordelen op voor patiënten met de diagnose borstkanker.

In Nederland krijgt één op de zeven vrouwen borstkanker (12 procent). Meestal is dit niet erfelijk, maar in ongeveer 5 tot 10 procent van de gevallen wordt borstkanker wel veroorzaakt door een erfelijke aanleg. Zo’n erfelijke aanleg kan worden opgespoord met DNA-onderzoek. Normaal gesproken wordt een spoed DNA-onderzoek aangevraagd met inmenging van een klinisch geneticus, een erfelijkheidsarts, van Maastricht Universitair MC (MUMC). Dit zorgt voor vertraging in het proces. Daarom is het nu mogelijk dat de oncologisch chirurg en verpleegkundig specialist van MMC zelf spoed DNA-onderzoek voorstellen en bespreken met de patiënt en daarnaast ook het onderzoek aanvragen via een digitaal programma.

Voordelen voor de patiënt
Het digitale programma brengt grote voordelen met zich mee. De test kan eerder ingezet worden, omdat de patiënt geen aparte afspraak hoeft te maken met de klinisch geneticus in een voor de patiënt al emotionele en hectische periode. In deze fase is een uitgebreid gesprek met de klinisch geneticus niet nodig en vaak ook niet wenselijk. Een ander voordeel is dat de oncologisch chirurg en verpleegkundig specialist al na twee tot drie weken de uitslag krijgen en deze met de patiënt kunnen communiceren.

Eerder overleg tussen specialisten
Voor het Borstcentrum van Máxima Oncologisch Centrum (MOC) levert dit het voordeel op dat de verschillende betrokken specialisten de uitslag kunnen bespreken, In het zogeheten multidisciplinair overleg, waarin bepaald wordt of de uitslag van het onderzoek consequenties heeft voor de verdere behandeling van de borstkankerpatiënt. Alleen als uit het DNA-onderzoek blijkt dat de oorzaak van de borstkanker is ontstaan vanwege een erfelijke aanleg, of bij een onduidelijke uitslag, volgt dan alsnog een gesprek bij de klinisch geneticus.

Ervaringen patiënt toetsen
Om vast te stellen wat de ervaringen van de patiënten zijn in dit nieuwe traject, krijgen zij enkele maanden na de uitslag van het DNA-onderzoek een uitnodiging voor een enquête thuisgestuurd. Het doel van deze enquête is onder meer om te beoordelen of de zorg rondom DNA-onderzoek verder verbeterd kan worden.