13 november 2019

Samen beslissen over je behandeling bij borstkanker

Samen beslissen is het proces dat ertoe leidt dat de arts samen met de patiënt tot de beste behandeling komt. Het borstcentrum van Máxima MC (MMC) heeft samen met Borstkankervereniging Nederland (BVN) gekeken hoe samen beslissen in de praktijk meer toegepast kan worden. De belangrijkste conclusie van dit zorgverbetertraject is dat samen beslissen en het bieden van ruimte om afwegingen te maken, leidt tot beter geïnformeerde patiënten die achteraf geen spijt hebben van de keuzes die zijn gemaakt. Zij doorstaan de behandeling beter, en kunnen beter omgaan met bijwerkingen en (late) gevolgen van borstkanker.

Samen beslissen betekent voor zorgverleners dat ze beter kunnen inspelen op de behoeften en voorkeuren van de patiënt. Voor de patiënt betekent samen beslissen dat er een keuze gemaakt wordt die het beste aansluit bij de eigen situatie en diens persoonlijke voorkeuren. “Een goed gesprek helpt de patiënt om met de juiste informatie weloverwogen keuzes te maken. Het gaat immers om iemands lijf en leven. De betrokkenheid bij de beslissing is cruciaal. We weten nu dat het beter is als de behandeling ook past bij wat belangrijk is in iemands leven. Daardoor ervaart de patiënt meer grip op het behandelproces. Vaak zorgt dat ervoor dat ze de behandeling beter kunnen verdragen”, vertelt verpleegkundig specialist Irma Behr.

Bewustwording over het belang van samen beslissen

In het zorgverbeterproject werkte het hele borstkankerteam aan betere besluitvorming door te trainen op specifieke communicatie- en gespreksvaardigheden. De belangrijkste conclusie van het project is dat samen beslissen en het bieden van ruimte om afwegingen te kunnen maken, heeft geleid tot afstemming van de zorg tussen professionals (chirurg, oncoloog en verpleegkundig specialist). De patiënt moet bedenktijd krijgen om emotie te kunnen hanteren en te kunnen wikken en wegen over de best passende behandeling voor haar specifieke situatie.

De verpleegkundig specialist bespreekt nu vlak na de diagnose borstkanker met de patiënt dat er altijd een keuze is, en tijd om over de behandelopties na te denken. Zo wordt de patiënt meteen bewust gemaakt van een keuze over de behandelopties en de voor- en nadelen ervan. Maar ook het feit dat niet behandelen een optie is, wordt nu vrijwel altijd benoemd. Keuzehulpen zijn ingezet en veel meer dan voorheen wordt centraal gesteld wat belangrijk is in het leven van een patiënt.

Met je arts overleggen over de beste behandeling, een behandeling die bij jóú past. Dat stimuleert BVN op verschillende manieren. Uit de ervaringen van internist-oncoloog Wouter Dercksen en borstkankerpatiënt Mariska Kuijpers wordt duidelijk waarom. ‘Je bent niet alleen patiënt, je bent ook een mens.’ Lees het artikel hier: https://borstkanker.nl/sites/default/files/Blad%20B24%20Samen%20beslissen.pdf

Hoe kun je als patiënt meer betrokken zijn bij beslissingen over je behandeling?

Drie goede vragen
Een goede voorbereiding op het gesprek met de dokter kan helpen. In dat gesprek kunnen patiënten in elk geval de volgende drie vragen stellen. Wat zijn mijn opties? Wat zijn de voor- en nadelen en wat past het beste bij mijn situatie? (www.3goedevragen.nl)

Zo kan een keuzehulp helpen
Een keuzehulp helpt bij het kiezen van de behandeling die het best bij u past. De keuzehulp zet de voordelen en nadelen van elke behandeling op een rij en helpt u nadenken over wat voor u belangrijk is. Zo kunt u zich goed voorbereiden op het gesprek bij uw arts. Keuzehulpen zijn geen vervanging van het gesprek, maar een aanvulling daarop.