29 november 2019

Urologische kankerzorg MMC erkend op topklinisch niveau

De urologische oncologische zorg (prostaatkanker, blaaskanker en nierkanker) van Máxima MC (MMC) is landelijk erkend op topklinisch niveau. MMC is het tweede topklinische ziekenhuis in Nederland dat deze erkenning krijgt. Hiermee wordt onderschreven dat er sprake is van excellente patiëntzorg, voldoende opleidingsmogelijkheden en wetenschappelijk onderzoek door de betrokken artsen. De erkenning is vastgelegd in het Topklinisch Zorgregister.

Alle urologische oncologische zorg, van diagnostiek tot behandeling, nazorg en palliatieve behandeling is gevestigd in het oncologisch centrum, waar alle specialismen rondom kanker gebundeld zijn. De concentratie en specialisatie van zorg leidt tot een betere kwaliteit van zorg. Het oncologisch centrum streeft ernaar om te voldoen aan alle kwaliteitsnormen op het gebied van urologische kanker door onder andere research en kwaliteitsontwikkelingen. Hierdoor is het oncologische centrum in de regio hét centrum voor urologische oncologische ingrepen.

Zorgregister
De erkenning is een initiatief van de vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ). Het Topklinisch Zorgregister van deze vereniging biedt transparantie over de kwaliteit van complexe medische ingrepen en is bedoeld voor zowel patiënten als huisartsen en artsen van doorverwijzende ziekenhuizen. De zorgfuncties in het register zijn beoordeeld door een toetsingscommissie, bestaande uit medische experts en artsen- en patiëntenverenigingen. Het gaat om zorg voor bovengemiddeld complexe aandoeningen. Eerder werd al een aantal andere zorgfuncties van MMC aangemerkt als topklinisch.