24 mei 2024

MMC blijft inzetten op fit maken van patiënten rondom de operatie

Prehabilitatie, een intensief traject om patiënten fit te maken voor een operatie, komt niet in het basispakket van de zorgverzekering. Dat heeft Zorginstituut Nederland besloten. Ondanks het besluit houden we in Máxima MC (MMC) vast aan de inzet om patiënten optimaal voor te bereiden op een operatie. We hebben veel vertrouwen in deze bijzondere aanpak.

Al sinds 2017 zetten we in op prehabilitatie om patiënten fit te maken voorafgaand aan een darmoperatie. Al meer dan 400 patiënten volgden in de afgelopen jaren het prehabilitatie-programma. Niet alleen bij darmoperaties maar ook voor operaties aan lever, longen, grote littekenbreuken, aneurysma, en maagverkleiningen zijn specifiek programma’s opgesteld.
In de drie tot vier weken tot de operatie wordt gewerkt aan de volgende gebieden: training op kracht en conditie, voeding, leefstijl, waaronder stoppen met roken en mentale conditie.
Prehabilitatie sluit goed aan bij ‘behoud van gezondheid’, één van de grote thema’s van ons ziekenhuis. Want in MMC streven we er naar dat patiënten zo lang mogelijk zo gezond mogelijk blijven.

Bewezen effectief

Uit veel onderzoeken die door MMC geleid worden, waaronder de internationale PREHAB-trail, blijkt dat prehabilitatie leidt tot een grote afname van complicaties en tot een sneller herstel, waardoor patiënten eerder naar huis kunnen. Het programma brengt kosten met zich mee, maar door de voordelen is de zorg uiteindelijke goedkoper. Een win-win situatie.

Ook patiënten willen het

Uit eigen getallen blijkt dat meer dan 90 procent van de patiënten, bij wie een tumor van de dikke darm of endeldarm gevonden wordt, participeert in dit intensieve programma vóór de operatie.
De feedback in de spreekkamer is positief. Patiënten nemen een veel actievere rol aan en krijgen meer regie over hun eigen ziekte en herstel. Ze zijn geen slachtoffer meer en voelen zich fitter en weerbaarder. Bewijs dat het programma goed uitvoerbaar is, komt voort uit het feit dat bijna alle 12 geplande trainingssessies worden gevolgd.

Geen structurele financiering

Tot voor kort kreeg MMC financiële steun vanuit een innovatieregeling, die het mogelijk maakte om patiënten met darmkanker te laten prehabiliteren. Zorginstituut Nederland oordeelde dat er zeker winst is voor de individuele patiënt, maar dat er nog onvoldoende bewijs is om prehabilitatie voor alle patiënten met darmkanker in Nederland in de basisverzekering op te nemen. Door dit recente besluit van Zorginstituut Nederland is die ‘innovatieregeling’ per direct stopgezet. Ondanks het feit dat er geen structurele financiering meer is, blijven we in MMC inzetten op prehabilitatie omdat we vertrouwen hebben in deze aanpak.

MMC als kennisinstituut

MMC is één van de koploperziekenhuizen in prehabilitatie. Onze onderzoeksgroep van promovendi, onder leiding van chirurg dr Gerrit Slooter, levert in samenwerking met andere ziekenhuizen een grote bijdrage aan wetenschappelijke publicaties. MMC helpt ziekenhuizen in Europa om de zorg voor darmkankerpatiënten te verbeteren met de cursus ‘Colorectal care 3.0’. In Nederland helpen we ziekenhuizen met opstarten van prehabilitatie in samenwerking met de stichting Fit4Surgery. Deze stichting zet zich belangeloos in om prehabilitatie beschikbaar te maken.

Meer informatie over prehabilitatie: Prehabilitatie: fit uw operatie in – Máxima Oncologisch Centrum