English

Wetenschappelijk onderzoek in MMC

Binnen MMC is van oudsher veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. Mede vanwege de nabijheid van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de aanwezigheid van een sterke technologische industrie in Zuidoost-Brabant (onder andere Philips), richt de hoofdonderzoekslijn van het wetenschappelijk onderzoek in MMC zich op klinisch onderzoek met een hoog technologisch gehalte. De resultaten worden gepubliceerd in de eigen uitgave Medisch Journaal en met grote regelmaat aangehaald in toonaangevende binnen- en buitenlandse (medische) tijdschriften. U vindt op deze website een overzicht van alle wetenschappelijke publicaties en promoties. Aan MMC zijn ook een aantal hoogleraren verbonden. Zij zijn docent en onderzoeker aan diverse universiteiten. Zij zijn bij uitstek verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het hun toegewezen wetenschapsgebied en voor de inhoud van het te geven onderwijs op dat gebied.

 

Wetenschapsbureau
Het wetenschapsbureau coördineert en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek dat binnen MMC wordt uitgevoerd. Het bureau maakt inzichtelijk welke onderzoeken er lopen en ondersteunt en adviseert bij het opzetten en uitvoeren ervan. Ze kunnen adviseren bij subsidieaanvragen en geven methodologische en statistische ondersteuning en hulp bij het schrijven van een wetenschappelijke publicatie. Daarnaast worden ook cursussen gegeven op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, zoals Evidence Based Medicine. Het wetenschapsbureau verzorgt ook de jaarlijkse Wetenschapsavond.

 

Wetenschapscommissie
Een permanente wetenschapscommissie, met daarin vertegenwoordigers van alle ziekenhuisdisciplines die wetenschappelijk onderzoek doen, stelt onderzoeksthema’s vast en geeft inhoudelijke sturing aan alle onderzoeksactiviteiten.

 

METC
Voordat een medisch-wetenschappelijk onderzoek van start kan gaan, moet het volgens wettelijke regels worden getoetst door de medisch-ethische toetsingscommissie (METC). De METC heeft onder meer tot taak de rechten, veiligheid en het welzijn van de proefpersonen die aan medisch-wetenschappelijk onderzoek deelnemen, te waarborgen.

 

Kennis- en informatiecentrum
De MMC Academie beschikt over een Kennis- en informatiecentrum. Zij ondersteunt het onderwijs en de wetenschappelijke activiteiten van het ziekenhuis door medisch en verpleegkundig wetenschappelijke informatie beschikbaar te stellen. Alle medewerkers en medisch professionals uit de regio kunnen bij het Kennis- en informatiecentrum terecht. Zij kunnen hier naslagwerken inzien en gebruik maken van beschikbare werkplekken. Daarnaast is veel medische informatie te raadplegen via de 'digitale bibliotheek'.

Contact wetenschapsbureau

(040) 888 97 15
wetenschapsbureau@mmc.nl

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: