Uw bezoek aan MMC in coronatijd

Information in English

Komt u binnenkort naar Máxima MC? We kunnen ons voorstellen dat u in verband met het coronavirus vragen heeft over uw afspraak, opname of bezoek aan ons ziekenhuis. We leggen u graag uit wat u kunt verwachten.

We doen er alles aan om uw bezoek aan ons ziekenhuis veilig te laten verlopen, zowel voor u als onze medewerkers. Heeft u na het bekijken van de informatie op deze pagina nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen.

Goed voorbereid naar locatie Veldhoven


Goed voorbereid naar locatie Eindhoven

Bij binnenkomst

Mondkapje dragen MMC

Draag een mondkapje

Vanaf binnenkomst dragen alle patiënten, begeleiders en bezoekers vanaf 12 jaar een mondkapje type II-R. U ontvangt bij binnenkomst een mondkapje type II-R van MMC.

U draagt het mondkapje tijdens het gehele bezoek aan het ziekenhuis, tenzij de behandelaar aangeeft dat het mondkapje kan worden afgezet.

Kunt u geen mondkapje dragen? Dan moet u kunnen aantonen waarom deze uitzondering voor u geldt. Dat kan door middel van het tonen van een medische verklaring of een kaartje als bewijsmiddel. Het kaartje kunt u zelf printen en uitknippen.

U kunt ook een medische verklaring laten opstellen. Deze moet u zelf aanvragen. Het is niet mogelijk om de medische verklaring via MMC of uw behandelend arts aan te vragen. MMC volgt de richtlijnen voor het aanvragen van een medische verklaring van de artsenfederatie KNMG.

Beantwoord de corona-vragen

Vervolgens worden er twee vragen aan u gesteld, gericht op corona-gerelateerde klachten, zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts of kortademigheid. Na het invullen van de vragen en het desinfecteren van uw handen, kunt u uw bezoek vervolgen.

Met eventuele klachten hoeft u niet bang te zijn dat u niet mag doorlopen naar uw afspraak als u in het ziekenhuis bent. Wij helpen iedereen die zorg nodig heeft.

In het ziekenhuis

Houdt anderhalve meter afstand MMC

Houd 1,5 meter afstand van elkaar

In het ziekenhuis volgt u de pijlen op de grond, fijn als u rechts blijft lopen in de gang. In wachtkamers en bij balies is aangegeven waar u kunt staan of zitten om elkaar zo voldoende ruimte te geven. Bezoek en begeleiding is beperkt om onnodige drukte in het ziekenhuis te voorkomen.

Uw afspraak

Uw afspraak gaat gewoon door. Uw afspraak is via webcamconsult of telefonisch, of in het ziekenhuis als het noodzakelijk is dat de zorgverlener u ziet. In de afspraakbevestiging leest u of u in het ziekenhuis verwacht wordt of dat uw geplande afspraak digitaal of telefonisch plaatsvindt.

Lees meer over de verschillende vormen van digitaal contact binnen Máxima MC.

Kom alleen naar uw afspraak

We vragen u om alleen naar uw afspraak te komen, tenzij u begeleiding nodig heeft. Eén begeleider is wel toegestaan als u jonger bent dan 18 jaar en/of als u vanwege uw afspraak, onderzoek of behandeling niet alleen naar het ziekenhuis mag komen. Uw begeleider wacht op u in de wachtkamer of buiten en haalt u na uw afspraak weer op.

We denken graag mee of we uw naaste toch kunnen betrekken bij de afspraak. Bijvoorbeeld via telefoon- of videoverbinding (vanuit huis).

Kom maximaal vijf minuten voor uw afspraak naar de polikliniek en verlaat direct na uw afspraak het ziekenhuis. Zo kunnen we iedereen voldoende ruimte bieden in het ziekenhuis.

Heeft u corona-gerelateerde klachten?

Indien u corona-gerelateerde klachten heeft, zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts of kortademigheid, of volgens de GGD-regels in thuisquarantaine zou moeten, vragen we u dit vooraf met de polikliniek te bespreken.

Heeft u twijfels of zorgen over uw geplande ziekenhuisbezoek, neem dan gerust contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Zo kunnen we samen kijken wat voor u de beste oplossing is.

Heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen over afspraken.

Uw operatie

Uw geplande operatie gaat gewoon door, tenzij u daarover bericht ontvangt van MMC.

Doordat de zorg voor corona-patiënten veel van onze zorgverleners vraagt, zijn we genoodzaakt om een gedeelte van de niet-spoedeisende operaties uit te stellen. Samen met de behandelende artsen vindt een zorgvuldige afweging plaats welke operaties veilig kunnen worden uitgesteld. We begrijpen dat de moeilijke beslissing uw operatie uit te stellen, impact voor uw heeft. We vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Indien u corona- gerelateerde klachten heeft, zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts of kortademigheid, of volgens de GGD-regels in thuisquarantaine zou moeten, vragen we u dit vooraf met de polikliniek te bespreken.

Heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen over operaties.

Op bezoek bij een naaste

Bezoek door naasten is belangrijk voor onze patiënten. Om ons ziekenhuis veilig te houden voor patiënten en bezoekers, zijn de bezoekregels in coronatijd aangepast.

In het belang van de gezondheid van uw naaste, vragen wij u om ook tijdens uw bezoek de corona-maatregelen te hanteren. Het is belangrijk dat u het mondkapje type II-R draagt tijdens het gehele bezoek aan het ziekenhuis.

Indien u corona-gerelateerde klachten heeft, zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts of kortademigheid, of volgens de GGD-regels in thuisquarantaine zou moeten, kunt u niet op bezoek komen.

Aantal bezoekers

Bezoektijden zijn dagelijks van 11.00 tot 20.00 uur. Een patiënt mag op een verpleegafdeling één bezoeker per dag ontvangen. Bezoek mag maximaal 1 uur blijven.

Er zijn afwijkende bezoekregels voor de volgende afdelingen:
– Op de kinderafdeling, NICU en NMCU mogen ouders, broertjes en zusjes van de patiënt op bezoek komen;
– Bij de kraamsuites en OHC zijn de partner en andere kinderen uit het gezin welkom.
– Voor de afdelingen Intensive care en palliatieve afdelingen kunnen bezoekersafspraken gemaakt worden in overleg met de afdeling.

Bezoektijden

De bezoektijden van Máxima MC zijn tussen 11:00 – 20:00 uur.

Voor de afdelingen Intensive care en palliatieve afdelingen zijn afwijkende tijden van toepassing voor bezoek. In overleg met de afdeling kunnen bezoekersafspraken gemaakt worden.

De bezoekersafspraken kunnen wijzigen als de situatie rond corona verandert.

Heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen over bezoek.