Multipel myeloom

Bij multipel myeloom is er sprake van een ongecontroleerde deling van kwaadaardige plasmacellen (myeloomcellen) in het beenmerg. Beenmerg is het sponsachtige weefsel in het binnenste deel van de botten.

In het beenmerg zitten stamcellen, die drie soorten bloedcellen maken:

  • rode bloedcellen: deze zorgen voor het vervoer van zuurstof
  • bloedplaatjes: deze zijn belangrijk voor de stolling van het bloed
  • witte bloedcellen: deze zorgen voor de afweer. Plasmacellen, zoals bij multipel myeloom, ontstaan uit witte bloedcellen.

Ontstaan multipel myeloom

In het DNA van de plasmacellen kunnen tijdens de celdeling fouten optreden. Gewoonlijk herstellen deze veranderingen. Soms gebeurt dit niet. In dat geval kunnen de cellen kwaadaardig worden en ongecontroleerd gaan delen. Kwaadaardige plasmacellen kunnen zich via het bloed verspreiden. Daardoor zit multipel myeloom meestal op meerdere plekken in het beenmerg. Soms groeien de kwaadaardige plasmacellen vanuit het beenmerg in de weefsels of groeien ze buiten het beenmerg.

Symptomen multipel myeloom

De klachten ontstaan meestal geleidelijk. In het begin zijn ze mild. Als de kwaadaardige plasmacellen schade aan de organen veroorzaken, kunnen de volgende klachten voorkomen:

  • Botproblemen
  • Verstoorde bloedaanmaak
  • Stroperiger bloed
  • Verhoogde hoeveelheid kalk in het bloed
  • Nierproblemen
  • Zenuwschade

Onderzoek

Als u wordt doorverwezen naar een hematoloog kunnen de volgende onderzoeken worden verricht:

Afhankelijk van uw klachten kunnen soms aanvullende onderzoeken nodig zijn, zoals:

Behandeling multipel myeloom

Bij het maken van het behandelplan wordt gekeken naar het stadium van de ziekte, kenmerken van de tumor en uw lichamelijke conditie. De behandeling start pas als u klachten krijgt of als er aanwijzingen zijn voor een agressieve vorm van multipel myeloom.

De behandeling van multipel myeloom kan bestaan uit chemotherapie, doelgerichte therapie en behandeling met bijnierschorshormonen.

Meer informatie

Kanker.nl