Leukemie

Ruim 2.500 mensen per jaar krijgen de diagnose leukemie, een aantal dat toeneemt. Leukemie, de verzamelnaam voor verschillende vormen van bloedkanker, is een ernstige, soms levensbedreigende ziekte. Er bestaat acute en chronische leukemie. Een ander onderscheid is tussen lymfatische en myeloïde leukemie.
Leukemie is een vorm van kanker waarbij het beenmerg te veel witte bloedcellen maakt. Deze witte bloedcellen rijpen bovendien niet goed uit. Hierdoor kunnen ze het lichaam niet goed meer beschermen tegen ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen. Het gevolg is dat de weerstand van het lichaam afneemt. Daarnaast ontstaan er tekorten van andere normale bloedcellen, zoals rode bloedcellen en bloedplaatjes. Dat komt doordat de kwaadaardige witte bloedcellen teveel ruimte in het beenmerg innemen.

Onderzoek leukemie

Aan de hand van een aantal onderzoeken bepaalt uw arts of en van welk type leukemie er sprake is.

Symptomen leukemie

De meest voorkomende symtomende vormen van leukemie zijn:

 • bloedarmoede in combinatie met moeheid
 • verhoogde kans op infecties en bloeduitstortingen (blauwe plekken)

Vormen van leukemie

De meest voorkomende vormen van leukemie zijn:

 • acute lymfatische leukemie (ALL)
 • acute myeloïde leukemie (AML)
 • chronische lymfatische leukemie (CLL)
 • chronische myeloïde leukemie (CML)
 • hairy-cell-leukemie

Acute leukemie
In hoeverre de witte bloedcellen normaal kunnen uitrijpen, bepaalt of het om acute of chronische leukemie gaat. Bij acute leukemie rijpen de witte bloedcellen in het beenmerg niet goed meer uit en nemen snel in aantal toe. Hierdoor wordt een patiënt snel ernstig ziek. Als er geen behandeling wordt gestart, komt hij te overlijden.

Chronische leukemie
Bij chronische leukemie rijpen de cellen nog redelijk goed uit, maar werken ze niet helemaal normaal. Het duurt enige tijd voordat er klachten optreden.

Lymfatische of myeloïde leukemie
Het type witte bloedcel dat ongecontroleerd gaat delen bepaalt of het om lymfatische of myeloïde leukemie gaat. Ontstaan de leukemiecellen in de ontwikkeling van lymfoïde voorlopercel naar bloedcel, dan noemen we dit lymfatische leukemie.  Ontstaan de leukemiecellen in de ontwikkeling van myeloïde voorlopercel naar bloedcel, dan spreken we van myeloïde leukemie.mmc.nl/oncolgoe

Het verschil tussen de soorten leukemie is belangrijk voor het doen van voorspellingen over het verloop van de ziekte. En voor het bepalen van de behandeling.

Behandelcentrum voor leukemie

Niet alle ziekenhuizen behandelen leukemiepatiënten. Máxima MC is het aangewezen behandelcentrum voor leukemie voor de regio Zuidoost-Brabant en heeft daarmee een belangrijke regionale functie op dit gebied.
Bij chronische myeloïde leukemie is de toegenomen kans op overleving het grootst. De verbeterde kansen op overleving hangen grotendeels samen met het al dan niet beschikbaar komen van nieuwe behandelingen, de zogeheten doelgerichte therapie of ‘targeted therapy’, waarin MMC de afgelopen jaren reeds expertise in heeft opgebouwd.

Als de patiënt na chemotherapie een stamceltransplantatie nodig heeft, wordt tijdelijk zijn afweer uitgeschakeld. De patiënt is daardoor heel vatbaar voor infecties, een simpele verkoudheid kan al levensbedreigend zijn. Een geïsoleerd verblijf in een beschermende ziekenhuiskamer is dan noodzakelijk. Met de extra beschermende ziekenhuiskamers die in MMC in gebruik zijn genomen kunnen nog meer patiënten dichtbij huis worden verzorgd. Patiënten moeten vaak meerdere weken in een beschermende ziekenhuiskamer verblijven. Dan is het prettig om in de buurt van naasten te zijn, in een omgeving die voor de patiënt vertrouwd en persoonlijk is.

Specialisten

Nieuwenhuizen, dhr. dr. L.

Nieuwenhuizen, dhr. dr. L.

 • Functie internist
 • Contact 040 888 53 20
 • Aandachtsgebieden hematologie, hemofilie, stolling en trombose
Tick, mw. dr. L.W.

Tick, mw. dr. L.W.

 • Functie internist
 • Contact 040 888 5320
 • Aandachtsgebieden hematologie
Lil, mw. de H.

Lil, mw. de H.

 • Functie internist
 • Contact 040 888 5320
 • Aandachtsgebieden hematologie

Ervaring leukemie

ervaring leukemie

‘Patiënt in eigen ziekenhuis’

Lees de ervaring met leukemie van Eduard Bollebakker (47)

Meer informatie

Kanker.nl