Leukemie

Ruim 2.500 mensen per jaar krijgen de diagnose leukemie, een aantal dat toeneemt. Leukemie, de verzamelnaam voor verschillende vormen van bloedkanker, is een ernstige, soms levensbedreigende ziekte. Er bestaat acute en chronische leukemie. Een ander onderscheid is tussen lymfatische en myeloïde leukemie.
Leukemie is een vorm van kanker waarbij het beenmerg te veel witte bloedcellen maakt. Deze witte bloedcellen rijpen bovendien niet goed uit. Hierdoor kunnen ze het lichaam niet goed meer beschermen tegen ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen. Het gevolg is dat de weerstand van het lichaam afneemt. Daarnaast ontstaan er tekorten van andere normale bloedcellen, zoals rode bloedcellen en bloedplaatjes. Dat komt doordat de kwaadaardige witte bloedcellen teveel ruimte in het beenmerg innemen.

Onderzoek leukemie

Aan de hand van een aantal onderzoeken bepaalt uw arts of en van welk type leukemie er sprake is.

Symptomen leukemie

De meest voorkomende symtomende vormen van leukemie zijn:

 • bloedarmoede in combinatie met moeheid
 • verhoogde kans op infecties en bloeduitstortingen (blauwe plekken)

Vormen van leukemie

De meest voorkomende vormen van leukemie zijn:

 • acute lymfatische leukemie (ALL)
 • acute myeloïde leukemie (AML)
 • chronische lymfatische leukemie (CLL)
 • chronische myeloïde leukemie (CML)
 • hairy-cell-leukemie

Acute leukemie
In hoeverre de witte bloedcellen normaal kunnen uitrijpen, bepaalt of het om acute of chronische leukemie gaat. Bij acute leukemie rijpen de witte bloedcellen in het beenmerg niet goed meer uit en nemen snel in aantal toe. Hierdoor wordt een patiënt snel ernstig ziek. Als er geen behandeling wordt gestart, komt hij te overlijden.

Chronische leukemie
Bij chronische leukemie rijpen de cellen nog redelijk goed uit, maar werken ze niet helemaal normaal. Het duurt enige tijd voordat er klachten optreden.

Lymfatische of myeloïde leukemie
Het type witte bloedcel dat ongecontroleerd gaat delen bepaalt of het om lymfatische of myeloïde leukemie gaat. Ontstaan de leukemiecellen in de ontwikkeling van lymfoïde voorlopercel naar bloedcel, dan noemen we dit lymfatische leukemie.  Ontstaan de leukemiecellen in de ontwikkeling van myeloïde voorlopercel naar bloedcel, dan spreken we van myeloïde leukemie.

Het verschil tussen de soorten leukemie is belangrijk voor het doen van voorspellingen over het verloop van de ziekte. En voor het bepalen van de behandeling.

Behandelcentrum voor leukemie

Niet alle ziekenhuizen behandelen leukemiepatiënten. Máxima MC is het aangewezen behandelcentrum voor leukemie voor de regio Zuidoost-Brabant en heeft daarmee een belangrijke regionale functie op dit gebied.
Bij chronische myeloïde leukemie is de toegenomen kans op overleving het grootst. De verbeterde kansen op overleving hangen grotendeels samen met het al dan niet beschikbaar komen van nieuwe behandelingen, de zogeheten doelgerichte therapie of ‘targeted therapy’, waarin Máxima MC de afgelopen jaren reeds expertise in heeft opgebouwd.

Als de patiënt na chemotherapie een stamceltransplantatie nodig heeft, wordt tijdelijk zijn afweer uitgeschakeld. De patiënt is daardoor heel vatbaar voor infecties, een simpele verkoudheid kan al levensbedreigend zijn. Máxima MC biedt nazorg aan patiënten die een autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan. Eerder verbleven patiënten na deze behandeling in Maastricht UMC+, waar de stamceltransplantatie plaatsvindt. De nazorg van dit behandeltraject is intensief. Tijdens een stamceltransplantatie zijn patiënten erg kwetsbaar door een sterk verminderde weerstand. Dat is de reden dat zij doorgaans langere tijd in het ziekenhuis verblijven. Een geïsoleerd verblijf in een beschermende ziekenhuiskamer is dan noodzakelijk. Met de extra beschermende ziekenhuiskamers die in Máxima MC in gebruik zijn genomen kunnen nog meer patiënten dichtbij huis worden verzorgd. Patiënten moeten vaak meerdere weken in een beschermende ziekenhuiskamer verblijven. Dan is het prettig om in de buurt van naasten te zijn, in een omgeving die voor de patiënt vertrouwd en persoonlijk is.

Internist-hematoloog Laurens Nieuwenhuizen is blij met deze ontwikkeling: “Onder het motto ‘dichtbij waar dat kan en ver weg waar dat moet’ maken onze patiënten voortaan alleen voor de stamceltransplantatie een uitstapje naar Maastricht UMC+. Voor de nazorg kunnen zij vanaf nu terecht in Máxima MC. Dit zijn cruciale weken in het herstel, die voor de patiënt intensief zijn. Op deze manier kunnen we patiënten in deze kwetsbare fase dichtbij huis helpen. Dat is voor patiënt, familie maar ook het behandelend team erg prettig.”

Regionaal koploper hematologie

Máxima MC is het aangewezen behandelcentrum voor hematologie in de regio Zuidoost-Brabant en heeft daarmee een belangrijke regionale functie op dit gebied. Het oncologisch centrum van Máxima MC heeft veel ervaring met de behandeling van hematologische vormen van kanker, zoals leukemiemultipel myeloom en Non-Hodgkin lymfoom.

Specialisten

Nieuwenhuizen, dhr. dr. L.

Nieuwenhuizen, dhr. dr. L.

 • Functie internist
 • Contact 040 888 53 20
 • Aandachtsgebieden hematologie
Tick, mw. dr. L.W.

Tick, mw. dr. L.W.

 • Functie internist
 • Contact 040 888 5320
 • Aandachtsgebieden hematologie
Lil, mw. de H.S.

Lil, mw. de H.S.

 • Functie Internist-hematoloog
 • Contact 040 888 5320
 • Aandachtsgebieden hematologie

Ervaring leukemie

ervaring leukemie

‘Patiënt in eigen ziekenhuis’

Lees de ervaring met leukemie van Eduard Bollebakker (47)

AYA-zorg: zorg voor jongvolwassenen met kanker

Als jongvolwassene met kanker kan het zijn dat je veel vragen hebt specifiek voor jouw leven en jouw situatie. Denk aan vragen over opleiding, werk, voeding, sport, zelfstandigheid, relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit. Máxima MC biedt AYA-zorg aan waar je terecht kunt met vragen die (in)direct met je ziekte en de behandeling daarvan te maken hebben.

Meer informatie

Website

Kanker.nl

CMyLife: een platform voor leukemie patiënten en zorgverleners

CMyLife is een online platform voor patiënten met chronische leukemie. Het biedt informatie over ziekte en behandeling, actuele ontwikkelingen en de mogelijkheid tot contact met medepatiënten via een patiëntenforum. In een Persoonlijke Gezondheidsomgeving kunnen patiënten het verloop van hun bloedwaarden bijhouden en bijwerkingen registreren. Daarnaast kunnen ze op de website een vraag stellen aan een specialist. Neem eens een kijkje op: https://www.cmylife.nl/.
Meer informatie over CMyLife >

 • Wat is leukemie?

  Leukemie, de verzamelnaam voor verschillende vormen van bloedkanker, is een ernstige, soms levensbedreigende ziekte. Leukemie is een vorm van kanker waarbij het beenmerg te veel witte bloedcellen maakt. Deze witte bloedcellen rijpen bovendien niet goed uit. Hierdoor kunnen ze het lichaam niet goed meer beschermen tegen ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen.

 • Wat zijn symptomen van leukemie?

  De meest voorkomende symtomende vormen van leukemie zijn: bloedarmoede in combinatie met moeheid, verhoogde kans op infecties en bloeduitstortingen (blauwe plekken).