10 december 2018

Prostaatkankeroperatie met robotchirurgie in MMC

In het nieuwe operatiecomplex van Máxima MC (MMC) zijn de eerste patiënten met prostaatkanker geopereerd met behulp van de operatierobot. MMC is het enige ziekenhuis in de regio Zuidoost-Brabant die deze prostaatoperatie met een robot uitvoert. Tot voor kort moest hiervoor nog afgereisd worden naar ziekenhuizen buiten de regio.

Niet alleen de urologen zijn blij met de inzet van de Senhance-robot. Dat geldt ook voor patiënten. “Met de inzet van deze robot hoeven patiënten voor hun operatie niet meer buiten de regio te gaan. Daarmee blijft kennis en ervaring in de regio behouden”, vertelt uroloog Laurent Fossion.

Opereren met enorme precisie

De operatierobot heeft vier mechanische armen, die bediend worden door een arts vanuit een console. Via een driedimensionaal beeld, dat 10 tot 20 keer is vergroot, verricht hij de kijkoperatie. De robot vertaalt de bewegingen van de vingers van de arts met enorme precisie en filtert eventuele trillingen weg. Door de smalle, flexibele armen, en draaibare ‘polsgewrichtjes’ van de robot kan de arts gebieden bereiken, waar hij bij een normale operatie of kijkoperatie minder makkelijk bij komt, en wordt omliggend weefsel zo veel mogelijk gespaard. De robot wordt geleidelijk ingezet bij complexe kijkoperaties op het gebied van urologie, gynaecologie en chirurgie.

“De afweging voor de operatietechniek wordt uiteraard in samenspraak met de patiënt gemaakt. Bij sommige patiënten kan effectiever worden geopereerd met een normale (3D) kijkoperatie, of met de onlangs geïntroduceerde robotarm, die een deel van de voordelen van de operatierobot kent”, zegt uroloog Kevin de Laet.

Verdere ontwikkeling robottechniek

Als landelijk koploper op het gebied van kijkoperaties past de robottechniek in MMC geheel binnen de ontwikkeling van robotisering en digitalisering in de zorg. Hierbij is het van belang, gezien de snelle ontwikkelingen in de robottechniek, dat MMC mee kan blijven innoveren. Daarom heeft MMC een samenwerking opgezet met de leverancier en de Technische Universiteit Eindhoven, toonaangevend op het gebied van robotica. Samen blijven we de robotchirurgie vernieuwen, zodat we kunnen bijdragen aan de beste en meest innovatieve ingrepen en deze aan onze patiënten kunnen aanbieden.

Alle zorg rondom prostaatkanker gebundeld

De kwaliteitseisen voor protaatkankeroperaties worden steeds hoger, waardoor deze zorg alleen door gespecialiseerde ziekenhuizen wordt aangeboden. Deze trend zet zover door dat ingrepen landelijk gezien geconcentreerd zullen worden binnen enkele gespecialiseerde centra. Kevin de Laet en Laurent Fossion voeren al jarenlang kijkoperaties uit bij patiënten met kanker op drie organen: prostaat, blaas en nieren. Er wordt al lange tijd hoogkwalitatieve zorg op het gebied van urologische oncologische chirurgie aangeboden.

Alle zorg rondom de prostaatkanker van diagnostiek tot behandeling, nazorg en palliatieve behandeling is nu gevestigd in het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) waar alle specialismen rondom kanker gebundeld zijn. Want bij prostaatoperaties is ook veel voor- en nazorg nodig, bijvoorbeeld van een incontinentie-verpleegkundige of een psycholoog vanwege de grote mentale impact van de ziekte. Hierdoor is het Máxima Oncologisch Centrum in de regio hét centrum voor urologische oncologische ingrepen.