Neuro-endocriene tumoren

Een neuro-endocriene tumor (NET) is een zeldzame vorm van kanker, die is ontstaan uit neuro-endocriene cellen. Dit zijn cellen die in allerlei weefsels van het lichaam voorkomen, maar meestal in het maag-darm kanaal, de alvleesklier en de longen. Bij NET groeien deze cellen ongeremd en hebben ze de mogelijkheid om hormonen en hormoonachtige stoffen te produceren.

Er zijn drie groepen neuro-endocriene tumoren, de tumoren worden ingedeeld naar de groeisnelheid van de tumor. De patholoog bekijkt een stukje weefsel om deze indeling te kunnen maken. NET graad 1 en graad 2 zijn over het algemeen traag groeiende tumoren. Wanneer er sprake is van een graad 3, spreken we van een snelgroeiende tumor, dit wordt een neuro-endocrien carcinoom (NEC) genoemd. NET-tumoren die een teveel aan bepaalde hormonen produceren noemen we een functionele NET. Dit teveel aan hormonen en hormoonachtige stoffen kunnen klachten veroorzaken zoals: opvliegers (flushes), benauwdheid en diarree.

Primaire tumor en uitzaaiingen
De plek waar de tumor als eerste is ontstaan, wordt de plaats van de ‘primaire tumor’ genoemd. Deeltjes (cellen) van de primaire tumor kunnen losraken. Deze cellen kunnen zich via de bloedvaten en de lymfebanen door het lichaam verspreiden. Als deze cellen op een andere plaats verder groeien, wordt dit een uitzaaiing (metastase) genoemd.

NET worden onderverdeeld in functioneel en niet-functioneel. Dit zegt of de tumor een teveel aan hormonen, hormoonachtige stofjes produceert. Het gaat hierbij niet om geslachtshormonen. Maar om stofjes zoals serotonine, neuro-peptiden, insuline en gastrine.

Functionele NET
NET die een teveel aan hormonen of hormoonachtige stoffen maken worden ‘functionele tumoren’ genoemd. Als er teveel hormonen of hormoonachtige stoffen geproduceerd worden, dan kunnen klachten optreden. Dit zijn klachten zoals: opvliegers, benauwdheid, diarree, misselijkheid, duizeligheid, jeuk, gewichtsverlies, maagzuur, hartkloppingen en (buik)pijn. De tumoren die deze klachten veroorzaken zijn bijvoorbeeld: NET met carcinoidsyndroom, gastrinoom, insulinoom, glucagonoom en Vipoom.

Niet-functionele NET
Als een NET geen extra hormonen of hormoonachtige stoffen maakt wordt dit een ‘niet-functionele tumor’ genoemd. Niet-functionele NET worden vaak pas ontdekt als deze pijnklachten geven. Deze pijn wordt veroorzaakt door de grootte (omvang) van de tumor en de plaats waar hij groeit. Hierdoor kan een orgaan bekneld raken.

Onderzoek

Door middel van een biopsie kan worden vastgesteld om welke soort NET het gaat.
Daarnaast worden scans en ander onderzoek gebruikt om te zien of er uitzaaiingen zijn en waar alle tumor in het lichaam zit.

Behandeling

Genezing bij NET is alleen mogelijk als alle tumor met een operatie kan worden weggehaald. Als genezing niet meer mogelijk is, dan zijn er nog wel behandelingen. Deze behandelingen zijn gericht op het verminderen van klachten, het verlengen van het leven en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dan spreken we over palliatieve behandeling.
Welke soort behandeling het meest passend is, hangt af van de persoonlijke situatie. Daarnaast is het van belang om te overwegen welke behandeling u wel en welke behandeling u niet wilt ondergaan.

NET-centrum Máxima

Neuro-endocriene tumoren-centrum (NET-centum) Máxima is één van de aangewezen, gespecialiseerde centra van Nederland waar patiënten met een neuro-endocriene tumor (NET) of een neuro-endocrien carcinoom (NEC) worden behandeld. Máxima Medisch Centrum heeft van het ministerie van VWS drie benoemingen ontvangen als Europees expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen. Wanneer er sprake is van een NET of NEC, kunt u vanuit regionale ziekenhuizen worden verwezen naar NET-centrum Máxima. Omdat deze vorm van kanker zeer zeldzaam is, worden patiënten zoveel mogelijk in gespecialiseerde ziekenhuizen behandeld. Máxima Medisch Centrum is zo’n gespecialiseerd NET-centrum voor patiënten in Zuidoost Nederland.

Alle benodigde disciplines betrokken bij de zorg voor NET en NEC zijn in het NET-centrum aanwezig. U kunt dan denken aan een endocrinoloog, internist-oncoloog, MDL-arts, chirurg, longarts, patholoog, radioloog, allen gespecialiseerd op het gebied van neuro-endocriene tumoren.