Lymfeklierkanker

Lymfeklierkanker is kanker die uitgaat van cellen van ons immuunsysteem. De lymfeklierkankers worden grof in twee groepen verdeeld: het Hodgkin lymfoom (vroeger de ziekte van Hodgkin genoemd) en non-Hodgkin lymfomen (afkorting NHL). In de groep non-Hodgkin lymfomen zitten vele verschillende lymfeklierkankers die ieder een eigen behandeling nodig hebben.

Non-Hodgkin lymfoom

Het Non-Hodgkin lymfoom is een verzamelnaam voor soorten lymfeklierkankers die ontstaan door woekering van bepaalde cellen van ons immuunsysteem. Het Non-Hodgkin lymfoom kan behalve in lymfeklieren ook voorkomen in andere organen, zoals beenmerg, lever en milt. De soorten Non-Hodgkin lymfoom vertonen verschillend gedrag en worden op verschillende manieren behandeld. De meeste patiënten zijn ouder dan 45 jaar. De oorzaak van Non-Hodgkin lymfoom is onbekend.

Non-Hodgkin lymfoom onderzoek

Om de diagnose non-hodgkin lymfoom te kunnen stellen, worden evt. de volgende onderzoeken gedaan:

Non-Hodgkin lymfoom behandeling

De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom is afhankelijk van het stadium én de soort Non-Hodgkin lymfoom. Er bestaat een hoge kans op genezing met de huidige behandelingsmogelijkheden. Het doel van de behandeling is afhankelijk van het type Non-Hodgkin lymfoom. Bij sommige typen kan genezing het doel zijn.  Bij andere kan het terugdringen van de ziekte met een goede kwaliteit van leven voor de patiënt, echter zonder uitzicht op genezing. Dan is er sprake van palliatieve zorg.

Hodgkin lymfoom

Het Hodgkin lymfoom (ziekte van Hodgkin) is een zeldzame vorm van lymfeklierkanker die ontstaat door woekering van bepaalde cellen van het immuunsysteem. Het Hodgkin lymfoom kan voorkomen in lymfeklieren, beenmerg, lever, milt of andere organen. Het Hodgkin lymfoom komt relatief veel voor in de leeftijd 20-35 jaar. Tussen 35-50 jaar neemt de frequentie af en boven de 50 jaar neemt dit weer toe. De oorzaak is onbekend. Het Hodgkin lymfoom kan de volgende klachten veroorzaken: pijnloze zwellingen van lymfklieren, koorts, gewichtsverlies, nachtzweten, jeuk en vermoeidheid.

Meer informatie

www.kanker.nl