Lymfeklierkanker

Lymfeklierkanker is kanker die uitgaat van cellen van ons immuunsysteem. De lymfeklierkankers worden grof in twee groepen verdeeld: het Hodgkin lymfoom (vroeger de ziekte van Hodgkin genoemd) en non-Hodgkin lymfomen (afkorting NHL). In de groep non-Hodgkin lymfomen zitten vele verschillende lymfeklierkankers die ieder een eigen behandeling nodig hebben.

Non-Hodgkin lymfoom

Het Non-Hodgkin lymfoom is een verzamelnaam voor soorten lymfeklierkankers die ontstaan door woekering van bepaalde cellen van ons immuunsysteem. Het Non-Hodgkin lymfoom kan behalve in lymfeklieren ook voorkomen in andere organen, zoals beenmerg, lever en milt. De soorten Non-Hodgkin lymfoom vertonen verschillend gedrag en worden op verschillende manieren behandeld. De meeste patiënten zijn ouder dan 45 jaar. De oorzaak van Non-Hodgkin lymfoom is onbekend.

Regionaal koploper hematologie

Máxima MC is het aangewezen behandelcentrum voor hematologie in de regio Zuidoost-Brabant en heeft daarmee een belangrijke regionale functie op dit gebied. Het oncologisch centrum van Máxima MC heeft veel ervaring met de behandeling van hematologische vormen van kanker, zoals leukemiemultipel myeloom en Non-Hodgkin lymfoom.

Dicht bij huis herstellen na een stamceltransplantatie
Als de patiënt een stamceltransplantatie nodig heeft, wordt tijdelijk zijn afweer uitgeschakeld. De patiënt is daardoor heel vatbaar voor infecties, een simpele verkoudheid kan al levensbedreigend zijn. Máxima MC biedt nazorg aan patiënten die een autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan. Eerder verbleven patiënten na deze behandeling in Maastricht UMC+, waar de stamceltransplantatie plaatsvindt. De nazorg van dit behandeltraject is intensief. Tijdens een stamceltransplantatie zijn patiënten erg kwetsbaar door een sterk verminderde weerstand. Dat is de reden dat zij doorgaans langere tijd in het ziekenhuis verblijven. Een geïsoleerd verblijf in een beschermende ziekenhuiskamer is dan noodzakelijk. In de extra beschermende ziekenhuiskamers in Máxima MC kunnen nog meer patiënten dichtbij huis worden verzorgd. Dan is het prettig om in de buurt van naasten te zijn, in een omgeving die voor de patiënt vertrouwd en persoonlijk is.

Internist-hematoloog Laurens Nieuwenhuizen is blij met deze ontwikkeling: “Onder het motto ‘dichtbij waar dat kan en ver weg waar dat moet’ maken onze patiënten voortaan alleen voor de stamceltransplantatie een uitstapje naar Maastricht UMC+. Voor de nazorg kunnen zij vanaf nu terecht in Máxima MC. Dit zijn cruciale weken in het herstel, die voor de patiënt intensief zijn. Op deze manier kunnen we patiënten in deze kwetsbare fase dichtbij huis helpen. Dat is voor patiënt, familie maar ook het behandelend team erg prettig.”

Non-Hodgkin lymfoom onderzoek

Om de diagnose non-hodgkin lymfoom te kunnen stellen, worden evt. de volgende onderzoeken gedaan:

Non-Hodgkin lymfoom behandeling

De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom is afhankelijk van het stadium én de soort Non-Hodgkin lymfoom. Er bestaat een hoge kans op genezing met de huidige behandelingsmogelijkheden. Het doel van de behandeling is afhankelijk van het type Non-Hodgkin lymfoom. Bij sommige typen kan genezing het doel zijn.  Bij andere kan het terugdringen van de ziekte met een goede kwaliteit van leven voor de patiënt, echter zonder uitzicht op genezing. Dan is er sprake van palliatieve zorg.

Hodgkin lymfoom

Het Hodgkin lymfoom (ziekte van Hodgkin) is een zeldzame vorm van lymfeklierkanker die ontstaat door woekering van bepaalde cellen van het immuunsysteem. Het Hodgkin lymfoom kan voorkomen in lymfeklieren, beenmerg, lever, milt of andere organen. Het Hodgkin lymfoom komt relatief veel voor in de leeftijd 20-35 jaar. Tussen 35-50 jaar neemt de frequentie af en boven de 50 jaar neemt dit weer toe. De oorzaak is onbekend. Het Hodgkin lymfoom kan de volgende klachten veroorzaken: pijnloze zwellingen van lymfklieren, koorts, gewichtsverlies, nachtzweten, jeuk en vermoeidheid.

Ervaringsverhaal

Begin 2020 wordt bij Rene Kox een lymfoom (lymfeklierkanker) vastgesteld. Een jaar dat voor Rene in het teken staat van chemokuren, stamceltherapie én gezinsuitbreiding. Inmiddels zijn de behandelingen achter de rug en kijkt Rene terug op een bewogen jaar.

Lees hier de ervaring van Rene

ervaring lymfeklierkanker rene

AYA-zorg: zorg voor jongvolwassenen met kanker

Als jongvolwassene met kanker kan het zijn dat je veel vragen hebt specifiek voor jouw leven en jouw situatie. Denk aan vragen over opleiding, werk, voeding, sport, zelfstandigheid, relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit. Máxima MC biedt AYA-zorg aan waar je terecht kunt met vragen die (in)direct met je ziekte en de behandeling daarvan te maken hebben.

Meer informatie

www.kanker.nl