2 maart 2020

MMC is koploper behandeling darmkanker

Maart is de nationale darmkankermaand. Aanleiding voor ons ziekenhuis om stil te staan bij deze ziekte: van preventie en vroege signalering, tot de juiste behandeling en het fit doorstaan ervan. We zetten het voor u op een rij.

Máxima MC loopt voorop in de behandeling van darmkanker. We vinden het belangrijk dat de behandeling zo min mogelijk impact heeft op je leven en betrekken patiënten daarom actief bij hun herstel.

Tumoren in de dikke darm en endeldarm komen relatief veel voor. Voor mannen en voor vrouwen staat het in de top drie van meest voorkomende kankersoorten. De kans op darmkanker neemt bovendien toe met de leeftijd. Vroege opsporing van kanker maakt de kansen op overleving veel beter. Daarom is er in Nederland een groot bevolkingsonderzoek opgezet voor alle Nederlanders tussen de 55 en de 75 jaar.

Vroege opsporing

De eerste stap is het onderzoeken van ontlasting op sporen van bloed. Kwaadaardige gezwellen in de darm zorgen namelijk vaak voor bloedverlies bij de ontlasting, al is dat lang niet altijd zichtbaar
met het blote oog. Daarna volgt zo nodig een endoscopie. Dat is een onderzoek waarbij de arts met een dunne, flexibele kijker de darm vanbinnen bekijkt. Vaak blijkt er niets aan de hand: loos alarm. Maar als er toch een (vroege) vorm van kanker wordt gezien zijn er hele goede kansen op volledig herstel, al is er dan meestal wel een operatie nodig.

Prehabilitatie

We vinden het in Máxima MC ontzettend belangrijk dat de patiënt niet passief afwacht, maar bieden de kans om de operatie in goede conditie in te gaan. Dit kan via ons prehabilitatieprogramma. Met een goede, sportieve voorbereiding onder begeleiding van onze fysiotherapeuten, diëtisten en artsen, bent u veel sneller weer op de been na de ingreep. U kunt het gewone leven eerder hervatten. En dat is wat we allemaal willen.

Robot

We maken bij darmoperaties bovendien gebruik van een moderne robot, wanneer dat kan. De meeste operaties worden ‘endoscopisch’ – door kleine openingen in de buikwand – uitgevoerd (ook wel kijkoperatie genoemd). Dat betekent dat er geen grote littekens gemaakt hoeven te worden. Dit zorgt voor minder schade vanbinnen en daarmee een vlotter herstel. Na de operatie wordt u op de verpleegafdeling begeleid en gemotiveerd om zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan.

Máxima MC zet zich in voor een darmkankerbehandeling op maat, waarbij we zorgen dat u in de best mogelijke conditie geopereerd wordt en uw herstel zo min mogelijk ingrijpt in het dagelijks leven.