2 maart 2021

Dicht bij huis herstellen na stamceltransplantatie

Máxima MC (MMC) biedt voortaan nazorg aan patiënten die een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Hierdoor kunnen zij na deze behandeling dicht bij huis en in de buurt van hun naasten herstellen. Eerder verbleven patiënten na deze behandeling in Maastricht UMC+, waar de stamceltransplantatie plaatsvindt.

Een stamceltransplantatie vindt onder andere plaats bij mensen met bloed- en beenmergziekten, zoals multiple myeloom en acute leukemie. In MMC gaan we nazorg bieden aan patiënten die een autologe stamceltransplantatie krijgen, hierbij worden de eigen stamcellen geoogst en later teruggegeven. Door chemotherapie kunnen de stamcellen in het beenmerg kapot gaan. Daarom worden vooraf stamcellen afgenomen die na de chemo teruggegeven kunnen worden middels een autologe stamceltransplantatie.

De nazorg van dit behandeltraject is intensief. Tijdens een stamceltransplantatie zijn patiënten erg kwetsbaar door een sterk verminderde weerstand. Dat is de reden dat zij doorgaans langere tijd in het ziekenhuis verblijven.

Juiste zorg op de juiste plek

Internist-hematoloog Laurens Nieuwenhuizen is blij met deze ontwikkeling: “Onder het motto ‘dichtbij waar dat kan en ver weg waar dat moet’ maken onze patiënten voortaan alleen voor de stamceltransplantatie een uitstapje naar Maastricht UMC+. Voor de nazorg kunnen zij vanaf nu terecht in MMC. Als alles goed gaat, komt de patiënt één dag na de stamceltransplantatie terug naar MMC. Op de afdeling hematologie zijn een aantal isolatiekamers beschikbaar waar patiënten gemiddeld twee tot drie weken verblijven. Dit zijn cruciale weken in het herstel, die voor de patiënt intensief zijn. Op deze manier kunnen we patiënten in deze kwetsbare fase dichtbij huis helpen. Dat is voor patiënt, familie maar ook het behandelend team erg prettig.”

Vertrouwde omgeving

Jacqueline Melis maakt onderdeel uit van de cliëntenraad van MMC en heeft als patiënt een stamceltransplantatie ondergaan. Op dat moment was het nog niet mogelijk om voor de nazorg terug te keren naar haar vertrouwde ziekenhuis. Ze ziet dan ook zeker de meerwaarde dat dit nu wel mogelijk is. “In de meest kwetsbare periode in de behandeling is het fijn om vertrouwde gezichten aan je bed te hebben. Mijn gehele behandeling vindt plaats in MMC, dan bouw je een band op met het ziekenhuis. In die onzekere periode heb je meer ondersteuning nodig en is een vertrouwde omgeving belangrijk. Daarnaast is mijn ervaring dat je in MMC écht betrokken wordt bij de behandeling. Daarom maak ik me binnen de cliëntraad hard voor het onderwerp ‘samen beslissen’. Dat het gelukt is om de nazorg in MMC te bieden, is een groot compliment voor het ziekenhuis. Het bevestigt voor mij dat je op een professionele plek geholpen wordt.”

Regionaal koploper hematologie

Máxima MC is het aangewezen behandelcentrum voor hematologie in de regio Zuidoost-Brabant en heeft daarmee een belangrijke regionale functie op dit gebied. Het oncologisch centrum van Máxima MC heeft veel ervaring met de behandeling van hematologische vormen van kanker, zoals leukemie, multipel myeloom en Non-Hodgkin lymfoom. “Wij leveren in de regio intensieve hematologische zorg. Met de nazorg voor autologe stamceltransplantatie hebben we alle kennis en ervaring in huis om deze specifieke doelgroep kwalitatief goede zorg te bieden.”

Máxima MC verwacht deze nazorg aan ongeveer twintig patiënten per jaar te kunnen gaan bieden.