Leverkanker

Kanker in de lever komt niet vaak voor. Indien er kwaadaardige tumoren in de lever zijn, gaat het meestal om uitzaaiingen of doorgroei van een andere soort kanker. Een voorbeeld hiervan zijn uitzaaiingen van dikkedarmkanker in de lever. Dit is geen leverkanker. Kanker die ontstaan is in de lever, heet primaire leverkanker. Er zijn verschillende vormen van primaire leverkanker. Hepatocellulair carcinoom (HCC) is de meest voorkomende vorm: 90% van de patiënten heeft deze soort. HCC ontstaat uit de meest voorkomende levercellen: hepatocyten.

Oorzaak leverkanker

Meestal is de lever al aangedaan door leverafwijkingen. Leverkanker ontstaat meestal in een lever die al beschadigd is. Ongeveer 80% van alle patiënten met leverkanker heeft ook levercirrose. Levercirrose is een soort verlittekening van de lever. Bij levercirrose is het leverweefsel zo erg beschadigd dat het niet meer kan herstellen.

Symptomen leverkanker

De klachten hangen af van de aard en de omvang van de tumor. Sommige tumoren worden per toeval ontdekt. Andere geven alleen lichte drukpijn in de rechterbovenbuik. Bij de kwaadaardige en secundaire tumoren, dan is er sprake van doorgroei van een andere soort kanker, ontstaan er meer algemene verschijnselen als verminderde eetlust, gewichtsverlies, geelzucht (gele verkleuring van de huid) en opzwelling van de buik door een ophoping van vocht en/of tumorweefsel.

Uitzaaiingen

Bij leverkanker komt de tumor vaak op meerdere plaatsen in de lever voor. Als de tumoren groter worden, kunnen ze ingroeien in de bloedvaten, bijnieren, het middenrif of de dikke darm.

Onderzoek leverkanker

De diagnose wordt gebaseerd op de klachten en aanvullend onderzoek, zoals een echo, CT-scan en MRI-scan. Soms wordt er een angiogram (röntgenfoto van de bloedvaten) gemaakt. Door middel van een aanvullende biopsie wordt de diagnose bevestigd en de operatiemogelijkheden bepaald. Daarnaast wordt bloedonderzoek gedaan om het functioneren van de lever te bepalen.

Behandeling leverkanker

De meest toegepaste behandelingen bij leverkanker zijn:

 • Operatie
  In het geval van een kwaadaardige tumor en kankeruitzaaiingen wordt er meestal geopereerd. De chirurg haalt de tumor met een kijkoperatie of een open buikoperatie weg. De lever is een bijzonder orgaan. Het is namelijk in staat om weer aan te groeien. Dat maakt het voor de chirurg mogelijk om het problematische deel van de lever te verwijderen. Het weggehaalde deel wordt opgestuurd voor microscopisch onderzoek, om te zien of alle tumorcellen zijn verwijderd. Nog tijdens de opname in het ziekenhuis of op de polikliniek in de week na ontslag zal de chirurg de uitslag met u bespreken.
 • Vena Portae (VP) Embolisatie
  Deze behandeling vindt plaats vóór een operatie, waarbij een deel van de lever wordt verwijderd. Er kan echter niet in één keer een te groot deel weggehaald worden, anders herstelt de lever niet. Als de rechterkant van de lever – die groter is dan de linkerkant – verwijderd wordt, kan het zijn dat het overgebleven deel te klein is. Met een Vena Portae (VP) Embolisatie groeit de linkerkant van de lever vóór de operatie, zodat de chirurg met meer zekerheid het rechterdeel weg durft te halen. Bij een VP-Embolisatie wordt de bloedtoevoer naar het rechterdeel van de lever afgesloten, zodat al het bloed naar het linkerdeel gaat. Daardoor moet het linkerdeel twee keer zo hard werken en wordt het groter. U ervaart hierbij geen klachten of pijn.
 • RFA
  Met RFA (radiofrequente ablatie) kunnen we in Máxima MC tumoren vernietigen. Het gaat om tumoren die niet met een kijk- of buikoperatie te verwijderen zijn, bijvoorbeeld omdat ze op een lastige plek zitten of omdat er bij chirurgisch verwijderen teveel leverweefsel opgeofferd moet worden. RFA is een techniek waarbij de chirurg tijdens een operatie een speciale naald in de tumor plaatst. Met deze naald wordt de tumor verwarmd tot 70 graden Celcius. Gevolg is dat het tumorweefsel dood gaat.
 • Bestraling
 • Chemotherapie

Vaak is een combinatie van deze behandelmethoden nodig.

Centrum voor leverchirurgie

Máxima MC is het regionaal centrum voor leverchirurgie in Oost-Brabant. In deze regio is met de omliggende ziekenhuizen afgesproken dat patiënten met een leverafwijking worden geopereerd in MMC. Indien u door een collega-specialist uit een ander ziekenhuis bent verwezen, nemen wij tijdelijk de behandeling over. Na een eventuele operatie wordt u weer terugverwezen.

Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van een landelijk beleid met betrekking tot kankergerelateerde ingrepen. Binnen MMC bevindt zich de kennis, ervaring en aantallen patiënten om deze – redelijk zeldzame – leveraandoeningen optimaal te kunnen behandelen. Onze leverchirurgen, dr. Roumen, dr. Slooter en drs. Leclercq, zijn lid van de Nederlandse Werkgroep voor Leverchirurgie en hebben zich gespecialiseerd in dit aandachtsgebied.

Meer informatie

Kanker.nl