Levertumoren (leverkanker)

Leverkanker komt niet vaak voor. Bij kwaadaardige tumoren in de lever, gaat het meestal om uitzaaiingen van een andere soort kanker. In vele gevallen is er sprake van uitzaaiingen van darmkanker in de lever, maar het kan ook gaan om uitzaaiingen van borstkanker of melanoom. Máxima MC is voor Zuidoost-Nederland aangewezen als centrum voor behandeling van levertumoren.

Na een reeks van onderzoeken (zoals bloedonderzoek, CT-scan, MRI-scan, endo-echografie, PET-CT, een punctie of een endoscopie) wordt de diagnose gesteld. Een team van artsen en verpleegkundigen, gespecialiseerd op dit gebied, bespreekt uw situatie en stelt zorgvuldig een behandelplan voor u op. Dit voorstel wordt uitgebreid met u besproken tijdens een vervolgafspraak. De behandelopties zijn afhankelijk van de grootte, plaats en behandeling van de primaire tumor. Samen met de arts bepaalt u wat de optimale behandeling voor u is. Uiteraard mag u hier ook altijd later op terugkomen.

Symptomen leverkanker

Bij doorgroei van een andere soort kanker, ontstaan er meer algemene verschijnselen als verminderde eetlust, gewichtsverlies, geelzucht (gele verkleuring van de huid) en opzwelling van de buik door een ophoping van vocht en/of tumorweefsel.

Behandeling

Operatie

Vaak is een operatie onderdeel van de behandeling. Als dit het geval is, volgen er verschillende onderzoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld bekeken of het door een operatie mogelijk is om de lever tumorvrij te maken en of er geen uitzaaiingen buiten de lever zijn. Hoewel de verwijzende arts dit vaak al heeft vastgesteld, wordt deze informatie voor alle zekerheid opnieuw bekeken. Aan de hand van de onderzoeksuitslagen wordt met u de mogelijkheid tot een operatie besproken.

De bedoeling van de operatie is om de tumor in de lever volledig en radicaal te verwijderen. Daarmee bedoelen we dat de tumor met een randje gezond leverweefsel moet worden uitgenomen. Het verwijderde stuk wordt opgestuurd voor microscopisch onderzoek.

De lever heeft het bijzondere vermogen om weer ‘aan te groeien’. Dit duurt ongeveer een maand. Na de operatie moet echter 20 tot 30% overblijven, anders herstelt de lever niet. Als we de rechterkant van de lever – die groter is dan linkerkant – moeten weghalen, kan het zijn dat het resterende stuk lever te klein is. Met een Vena Portae Embolisatie wordt  voorafgaand aan de operatie de bloedtoevoer naar het rechterdeel van de lever afgesloten (embolisatie), zodat al het bloed naar links gaat. Daardoor moet die linkerlever twee keer zo hard werken en groeit deze helft. Deze behandeling wordt gedaan door een interventieradioloog.

Andere behandelingen

Soms zijn er nog andere behandelopties mogelijk:

 • Ablatie via RFA (radiofrequente ablatie) of MWA (microwave ablatie)
  Soms lukt het niet om de tumoren tijdens een operatie te verwijderen. Bijvoorbeeld omdat ze op een lastige plek zitten of omdat anders te veel leverweefsel zou moeten worden opgeofferd. Om deze tumoren toch te vernietigen, maken we gebruik van warmte-ablatie. Dit is een techniek waarbij een speciale naald in de tumor wordt geplaatst. Met deze naald verwarmen we de tumor en het leverweefsel 1 cm rondom de tumor tot meer dan 70°C. Het verhitte lever- en tumorweefsel gaat hierbij dood. Een ablatie wordt uitgevoerd door een interventieradioloog.
 • Stereotactische bestraling
  Als een operatie en ablatie beide niet mogelijk zijn, wordt er gebruik gemaakt van stereotactische bestraling. Dit is een relatief nieuwe techniek die afhankelijk van de grootte en locatie van de tumor toegepast kan worden. Hierbij kan er zeer nauwkeurig gericht behandeld worden. Deze behandelmethode is nog volop in ontwikkeling en wordt alleen uitgevoerd in Maastricht UMC.
 • Chemotherapie
  Soms is er voorafgaand aan de operatie of ablatie nog chemotherapie nodig om de vervolgbehandeling mogelijk, of minder ingrijpend te maken.

Patiëntervaring leveroperatie

Ervaring Leveroperatie MMC

Ik stond versteld van mezelf hoe snel ik na de leveroperatie uit bed kon komen

Lees de ervaring van Rina Horstman-Van Gameren.

Behandeling van andere uitzaaiingen

In Máxima MC vindt ook behandeling plaats van patiënten die naast uitzaaiingen in de lever, ook uitzaaiingen in de longen, bijnieren of elders in het lichaam hebben. De procedure is in dat geval ongeveer gelijk. Soms worden de tumoren in aparte operaties verwijderd, maar steeds vaker kan in één operatie zowel de long- als de levertumor weggehaald worden. Dit dankzij het feit dat er in Máxima MC chirurgen zijn voor beide specialisaties.

Samenwerking met andere klinieken

Soms vinden wij het raadzaam om eerst voor u een second opinion aan te vragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bijzondere tumoren of een tumor in de buurt van de grote bloedvaten en galwegen. Wij hebben diverse samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen, waaronder Maastricht UMC+.

Wetenschappelijk onderzoek

De behandeling van een levertumor is sterk in ontwikkeling. Máxima MC is actief bezig met wetenschappelijk onderzoek om de behandelingen verder te kunnen verbeteren. Deelname aan onderzoek is uiteraard vrijwillig en er wordt altijd om uw toestemming gevraagd. U krijgt in dat geval altijd extra informatie en bedenktijd.

Centrum voor leverchirurgie

Leverchirurgie is een specifieke vorm van chirurgie, die niet in elk ziekenhuis wordt uitgevoerd. Dit heeft te maken met de bijzondere ligging en anatomische structuren van dit orgaan. In de regio Oost-Brabant en Noord-Limburg is Máxima MC het aangewezen ziekenhuis voor deze operaties.

In deze regio is met omliggende ziekenhuizen afgesproken dat patiënten met een leverafwijking geopereerd worden in Máxima MC. Het kan zijn dat u naar ons doorverwezen wordt vanuit een ander ziekenhuis. We nemen de behandeling dan tijdelijk over. Na een eventuele operatie kunt u weer worden terugverwezen naar uw eigen ziekenhuis. In Máxima MC is de kennis en ervaring aanwezig om deze – redelijk zeldzame – leveraandoeningen optimaal te kunnen behandelen. Het team bestaat uit chirurgen, oncologen, MDL-artsen, verpleegkundigen specialisten en (interventie)radiologen. Onze leverchirurgen, dr. Slooter, dr. Leclercq en dr. van der Ploeg zijn lid van de Nederlandse Werkgroep voor Leverchirurgie en hebben zich gespecialiseerd in dit aandachtsgebied.

Slooter, dhr. dr. G.D.

Slooter, dhr. dr. G.D.

 • Functie chirurg
 • Contact 040 888 85 50
 • Aandachtsgebieden kijkoperaties aan lever, darm, bijnieren en liesbreuken
Leclercq, dhr. W.K.G.

Leclercq, dhr. W.K.G.

 • Functie chirurg
 • Contact (040) 888 85 50
 • Aandachtsgebieden gastrointestinale en oncologische chirurgie, bariatrie (obesitas)
Ploeg, dhr. dr. A.P.T. van der

Ploeg, dhr. dr. A.P.T. van der

 • Functie Chirurg
 • Contact 040 888 85 50
 • Aandachtsgebieden leverchirurgie, longchirurgie, colorectale chirurgie, endocriene chirurgie, mammachirurgie

Voor verwijzers

Wilt u een patiënt verwijzen naar het centrum voor leverchirurgie? Kijk dan op onze pagina voor verwijzers.

 • Wat is leverkanker?

  Leverkanker komt niet vaak voor. Bij kwaadaardige tumoren in de lever, gaat het meestal om uitzaaiingen van een andere soort kanker. In vele gevallen is er sprake van uitzaaiingen van darmkanker in de lever, maar het kan ook gaan om uitzaaiingen van borstkanker of melanoom.

 • Wat is een levertumor?

  Leverkanker komt niet vaak voor. Bij kwaadaardige tumoren in de lever, gaat het meestal om uitzaaiingen van een andere soort kanker. In vele gevallen is er sprake van uitzaaiingen van darmkanker in de lever, maar het kan ook gaan om uitzaaiingen van borstkanker of melanoom.

 • Wat zijn symptomen van leverkanker / levertumor?

  Bij doorgroei van een andere soort kanker, ontstaan er meer algemene verschijnselen als verminderde eetlust, gewichtsverlies, geelzucht (gele verkleuring van de huid) en opzwelling van de buik door een ophoping van vocht en/of tumorweefsel.

 • Hoe verloopt de behandeling van leverkanker / levertumor?

  Vaak is een operatie onderdeel van de behandeling. Soms zijn er nog andere behandelopties mogelijk:

  • Ablatie via RFA (radiofrequente ablatie) of MWA (microwave ablatie)
   Dit is een techniek waarbij we tijdens de operatie een speciale naald in de tumor plaatsen. Met deze naald verwarmen we de tumor en het leverweefsel 1 cm rondom de tumor tot meer dan 70°C. Het verhitte lever- en tumorweefsel gaat hierbij dood.
  • Stereotactische bestraling
   Als een operatie en ablatie beide niet mogelijk zijn, wordt er gebruik gemaakt van stereotactische bestraling. Dit is een relatief nieuwe techniek die afhankelijk van de grootte en locatie van de tumor toegepast kan worden.
  • Chemotherapie
   Soms is er voorafgaand aan de operatie of ablatie nog chemotherapie nodig om de vervolgbehandeling mogelijk, of minder ingrijpend te maken.