30 april 2019

Nieuwe polikliniek voor mensen met een verstandelijke beperking

Om specialistische zorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking toegankelijker te maken, hebben Severinus en Máxima MC (MMC) de AVG-poli (Arts Verstandelijk Gehandicapten) opgezet in MMC, locatie Veldhoven. Volwassenen met een verstandelijke beperking en hun familie kunnen hier terecht voor onderzoek, behandeling of advies ‘op maat’. Naast een arts verstandelijk gehandicapten is er op indicatie ook ondersteuning van een gedragskundige (psycholoog/orthopedagoog) vanuit Severinus aanwezig. De huisarts is hoofdbehandelaar, maar kan bij complexe zorgvragen een beroep op de AVG-poli doen.

Tot 18 jaar komen kinderen met een verstandelijke beperking bij de kinderartsen in MMC. Daarna komen zij onder behandeling van een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG). Voorheen kwamen patiënten hiervoor naar Severinus. Met de komst van een AVG-poli in MMC Veldhoven, blijven patiënten op hun vertrouwde plek. Bovendien zijn andere specialisten met wie de AVG samenwerkt altijd dichtbij.

Samenwerking

Een verstandelijke beperking gaat vaak gepaard met specifieke, complexe gezondheidsproblemen. De AVG is de aangewezen persoon om deze te onderzoeken, te behandelen en/of advies te geven. De AVG werkt waar nodig samen met een gedragskundige, gespecialiseerde paramedici of andere medisch specialisten. Binnen Máxima MC is een speciale AVG-polikliniek ingericht, die wordt georganiseerd vanuit zorgorganisatie Severinus.

Doorverwijzen naar de AVG-polikliniek

Huisartsen met vragen over patiënten met een verstandelijke beperking kunnen hen via Zorgdomein doorverwijzen naar de AVG-poli in Veldhoven voor bijvoorbeeld consultatie, advies, medebehandeling, periodieke screening of voor ondersteuning van de familie en begeleiders. Ook kinderartsen kunnen kwetsbare patiënten, die de volwassen leeftijd bereiken, doorverwijzen naar de AVG-poli.